Ένα CMS διευκολύνει τη διαχείριση του περιεχομένου του ιστοτόπου σας παρέχοντας ένα διαισθητικό περιβάλλον εργασίας για τη δημιουργία, την επεξεργασία και τη δημοσίευση ιστοσελίδων. Παρέχει επίσης ενσωματωμένη υποστήριξη για έλεγχο ταυτότητας χρηστών, βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης και άλλα χαρακτηριστικά που μπορεί να είναι δύσκολο ή χρονοβόρο να εφαρμοστούν χειροκίνητα.