Ο σχεδιασμός ενός δικτυακού τόπου περιλαμβάνει μια σειρά από βήματα τα οποία μπορεί να έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις ανάλογα τον τύπο ιστοσελίδας / εφαρμογής που καλούμαστε να σχεδιάσουμε. Για τον σχεδιασμό απλών ιστοσελίδων τα πιο συνηθισμένα βήματα είναι είναι:

1. Σχεδιασμός και προετοιμασία: Αυτό είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία σχεδιασμού του ιστότοπου και περιλαμβάνει τον καθορισμό του σκοπού του ιστότοπου, τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το κοινό-στόχο, τον καθορισμό της δομής και του περιεχομένου του ιστότοπου και τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης.

2. Δημιουργία ενός προσχεδίου / wireframe / mockup: Το προσχέδιο ενός ιστότοπου- είναι μια οπτική αναπαράσταση της δομής του ιστότοπου και δίνει μια καλή ιδέα για το πώς θα ταιριάξουν μεταξύ τους τα διάφορα στοιχεία του ιστότοπου. Η δημιουργία ενός προσχεδίου συμβάλλει στη διατήρηση της πορείας του έργου και διασφαλίζει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση αναφορικά με τον συνολικό σχεδιασμό.

3. Σχεδίαση της διάταξης του ιστότοπου: Μόλις εγκριθεί το wireframe, ο σχεδιαστής μπορεί να αρχίσει να εργάζεται πάνω στον πραγματικό σχεδιασμό του ιστότοπου. Αυτό περιλαμβάνει την επιλογή χρωμάτων, γραμματοσειρών και εικόνων, καθώς και τον σχεδιασμό της διάταξης των σελίδων και της πλοήγησης.

4. Συγγραφή περιεχομένου: Η συγγραφή περιεχομένου είναι ένα κρίσιμο μέρος του σχεδιασμού ιστοτόπων την οποία αναλαμβάνει κειμενογράφος αν τα κείμενα δεν τα δώσει ο ίδιος ο πελάτης. Ο κειμενογράφος λάμβάνει υπόψιν του το αντικείμενο της επιχείρησης και τον σκοπό της ιστοσελίδας έτσι ώστε να δημιουργήσει περιεχόμενο που είναι ενημερωτικό και ελκυστικό και που μεταφέρει το επιθυμητό μήνυμα στο κοινό-στόχο. Οταν ένα έργο εμπεριέχει υπηρεσίες SEO, ο κειμενογράφος συνεργάζεται με SEO specialist έτσι ώστε το περιεχόμενο να στοχεύει λέξεις κλειδιά που ψάχνει το κοινό στόχος μέσα απο μηχανές αναζήτησης όπως της Google.

5. Προσθήκη λειτουργικότητας: Αφού οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο, ο σχεδιαστής μπορεί να προσθέσει οποιαδήποτε απαραίτητη λειτουργικότητα στον ιστότοπο. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει καλάθια αγορών, φόρμες επικοινωνίας ή άλλες λειτουργίες που βελτιώνουν την εμπειρία του χρήστη.

6. Δοκιμή: Πριν από την έναρξη λειτουργίας του ιστότοπου, συνήθως γίνονται δοκιμές έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότιι όλα λειτουργούν όπως αναμένεται. Θα πρέπει να δοκιμαστούν όλοι οι σύνδεσμοι και η πλοήγηση μέσα στην ιστοσελίδα.

7. Ολοκήρωση και παράδοση έργου: Αφού γίνει η δοκιμή και διορθωθούν οποιαδήποτε σφάλματα το έργο ολοκληρώνεται και η ιστοσελίδα ανεβαίνει στο διαδύκτυο έτσι ώστε να είναι πλέον προσβάσιμη από όλους.