Το ERP (Enterprise Resource Planning) και το CRM (Customer Relationship Management) είναι δύο συστήματα διαχείρισης επιχειρήσεων που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση διαφορετικών πτυχών μιας επιχείρησης. Το ERP είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση και την αυτοματοποίηση διαφόρων επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως η λογιστική, η διαχείριση αποθεμάτων, η εξυπηρέτηση πελατών και άλλα. Λειτουργεί με τη συλλογή δεδομένων από διαφορετικά τμήματα και την ενσωμάτωσή τους σε ένα ενιαίο σύστημα. Αυτό επιτρέπει την εύκολη ανάκτηση δεδομένων και την αποτελεσματική παρακολούθηση των επιχειρηματικών λειτουργιών.

Το CRM, από την άλλη πλευρά, είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες. Βοηθά τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν καλύτερα τους πελάτες τους, παρακολουθώντας τις αλληλεπιδράσεις των πελατών και επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες. Βοηθά επίσης τις επιχειρήσεις να οικοδομήσουν ισχυρότερες σχέσεις με τους πελάτες τους, παρέχοντάς τους μια πλατφόρμα επικοινωνίας και συνεργασίας μαζί τους. Το CRM βοηθά επίσης τις επιχειρήσεις να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες εξυπηρέτησης πελατών τους, διευκολύνοντας την ταχεία ανταπόκριση σε ερωτήματα και παράπονα πελατών.