Το κατάλληλο χρονικό πλαίσιο εξαρτάται από τους στόχους της καμπάνιας. Συνήθως, η προετοιμασία και η εκτέλεση μιας καμπάνιας μπορεί να διαρκέσει από μερικές εβδομάδες έως μερικούς μήνες.