Ο διαχειριστής social media είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου στα social media σας. Αυτός συνεργάζεται στενά με την επιχείρησή σας για να κατανοήσει τους στόχους και το κοινό σας. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας, θα δημιουργήσει και θα δημοσιεύσει περιεχόμενο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τους στόχους της επιχείρησής σας.