Η επιλογή των κατάλληλων influencers γίνεται με βάση τον στόχο της καμπάνιας και τον στόχο του κοινού. Παρακολουθούνται παράγοντες όπως η θεματολογία, η γεωγραφική τοποθεσία, η ηλικία και η απήχηση του influencer.