Η απόδοση μιας καμπάνιας μπορεί να μετρηθεί με μετρικές όπως τα engagement rates, οι κλικ, οι πωλήσεις ή οι αυξημένοι ακόλουθοι. Το Tryseo παρέχει αναλυτικές αναφορές για την αξιολόγηση της απόδοσης.