Η επιτυχία μιας καμπάνιας μπορεί να μετρηθεί από τα αποτελέσματα που προκύπτουν, όπως αυξημένη αναγνώριση της επιχείρησης, αύξηση των πωλήσεων και αλλαγές στην αντίληψη του κοινού για το προϊόν ή την υπηρεσία.