Όταν αποφασίζετε ποιο CMS θα χρησιμοποιήσετε για τον ιστότοπό σας, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις σας και τον προϋπολογισμό του έργου σας. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά την επιλογή ενός CMS, όπως η ευελιξία και η επεκτασιμότητά του, η ευκολία χρήσης, το κόστος και η ασφάλεια. Όταν αποφασίζετε ποιο CMS να χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τον προϋπολογισμό του έργου σας και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την κατασκευή του ιστότοπου. Ο προϋπολογισμός του έργου σας θα εξαρτηθεί από το κόστος πρόσληψης ενός προγραμματιστή για την κατασκευή του ιστότοπού σας, καθώς και από το κόστος αγοράς του ίδιου του CMS. Ο χρόνος που θα χρειαστεί για την κατασκευή του ιστότοπού σας θα εξαρτηθεί από το CMS που θα επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις σας και τον προϋπολογισμό του έργου σας κατά την επιλογή ενός CMS, ώστε να επιλέξετε το κατάλληλο για τον ιστότοπό σας.