Η προσαρμογή της στρατηγικής social media στην επιχείρησή σας είναι βασική για την επίτευξη των στόχων σας. Ο διαχειριστής social media θα εξετάσει την εταιρική σας ταυτότητα, τον τομέα σας και τον στόχο σας και θα αναπτύξει μια στρατηγική που θα προβάλει την εταιρεία σας αποτελεσματικά. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό των κατάλληλων πλατφορμών, τη δημιουργία σχεδίου περιεχομένου και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων για την προσαρμογή και βελτίωση.