Το κόστος της εξωτερικής ανάθεσης της κατασκευής μιας ιστοσελίδας WordPress εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του έργου, ο αριθμός των σελίδων και των λειτουργιών που απαιτούνται, το επίπεδο εμπειρίας των προγραμματιστών που θα αναλάβουν την υλοποίηση του έργου και οποιαδήποτε προσαρμογή μπορεί να χρειαστεί. Σε γενικές γραμμές, η εξωτερική ανάθεση της ανάπτυξης ιστοτόπων με WordPress μπορεί να κυμαίνεται από μικρά ποσά όπως 500ευρώ έως αρκετές χιλιάδες, ανάλογα με το εύρος των εργασιών. Εάν επιθυμείτε μια πιο ακριβή εκτίμηση, είναι καλύτερο να συζητήσετε το έργο σας μαζί μας.