Από 4 ως 8 εβδομάδες ανάλογα το μέγεθος του έργου. Αν χρειαστεί να προσθέσουμε υπηρεσίες όπως κειμενογράφηση ή φωτογράφιση ο χρόνος μπορεί να επεκταθεί ανάλογα με το μέγεθος και τις απαιτήσεις του έργου.