Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, τον Ιανουάριο του 2021 υπήρχαν περίπου 1,8 εκατομμύρια χρήστες του LinkedIn στην Ελλάδα. Το 83% από αυτούς είναι μεταξύ 25-54 χρονρών. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα στρέφονται στο LinkedIn ως ένα πολύτιμο εργαλείο για τη δικτύωση, την αναζήτηση εργασίας και την ανάπτυξη επιχειρήσεων.

Πηγή: https://napoleoncat.com/stats/linkedin-users-in-greece/2021/01/