Ναι, προσφέρουμε υπηρεσίες διαφήμισης για ξενοδοχεία με Google ads + Google Maps + Youtube, Facebook + Instagram και TikTok. Επιπλέον, μπορούμε να διαφημίσουμε το ξενοδοχείο σας σε στάσεις λεωφορείων και στο metro και έχουμε συνεργάτες που μπορούν να αναλάβουν τον σχεδιασμό όλης της εταιρικής ταυτότητας του.