Το Webflow είναι ιδανικό για σχεδιαστές, προγραμματιστές και επιχειρήσεις που αναζητούν μια υψηλά προσαρμόσιμη και οπτικά-κατευθυνόμενη προσέγγιση στον σχεδιασμό ιστοσελίδων. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για αυτούς που εκτιμούν τη δημιουργική ελευθερία και την ευελιξία στα έργα τους και προτιμούν να έχουν πλήρη έλεγχο στη διαδικασία σχεδιασμού. Επιπλέον, άτομα ή οργανισμοί που επιθυμούν ανταποκρίσιμες και διαδραστικές ιστοσελίδες μπορούν να επωφεληθούν από τις ισχυρές λειτουργίες και δυνατότητες του Webflow.