• Καθορίστε τη δημογραφική σας ομάδα-στόχο: Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε ποιον προσπαθείτε να προσεγγίσετε προτού αρχίσετε να δημιουργείτε τη διαφήμισή σας.
  • Δημιουργήστε ένα μήνυμα που να έχει απήχηση στο δημογραφικό σας στόχο: Βεβαιωθείτε ότι το μήνυμά σας είναι σαφές και εύκολα κατανοητό.
  • Χρησιμοποιήστε συναισθήματα στη διαφήμισή σας: Οι ραδιοφωνικές διαφημίσεις είναι αποτελεσματικές όταν είναι συναισθηματικές.
  • Μείνετε πιστοί στην επωνυμία σας: Βεβαιωθείτε ότι η διαφήμισή σας είναι συνεπής με την επωνυμία σας.
  • Μείνετε συνεπείς με το πρόγραμμα της διαφήμισής σας: Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε το πρόγραμμά σας για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη διαφήμισή σας.