Το ERP πρόγραμμα / λογισμικό (Enterprise Resource Planning) είναι μια ολοκληρωμένη σειρά επιχειρηματικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση και τη διαχείριση πολλών από τις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες ενός οργανισμού. Τα συστήματα ERP περιλαμβάνουν συνήθως έναν συνδυασμό ενοτήτων λογισμικού που διαχειρίζονται τις οικονομικές λειτουργίες, την αλυσίδα εφοδιασμού, την παραγωγή, τους ανθρώπινους πόρους και άλλους τομείς ενός οργανισμού. Τα συστήματα ERP παρέχουν στους οργανισμούς μια ολοκληρωμένη εικόνα των επιχειρηματικών τους διαδικασιών, επιτρέποντάς τους να αναλύουν και να ελέγχουν καλύτερα τις δραστηριότητές τους. Επιπλέον, τα συστήματα ERP επιτρέπουν στις εταιρείες να παρακολουθούν τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντάς τους να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις και να ανταποκρίνονται γρήγορα στις αλλαγές της αγοράς.