Το influencer marketing είναι μια μορφή ψηφιακού μάρκετινγκ όπου οι επιχειρήσεις συνεργάζονται με influencers, δηλαδή άτομα με πολλούς ακόλουθους στα social media, για την προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Αυτό δημιουργεί αυθεντικές σχέσεις με το κοινό και μπορεί να αυξήσει την επίδραση της διαφήμισης.