Ο σχεδιασμός διεπαφής, ο σχεδιασμός UI & UX είναι όλες σημαντικές πτυχές της δημιουργίας ενός επιτυχημένου ψηφιακού προϊόντος (πχ  ενός ιστότοπου, λογισμικού, εφαρμογής, ψηφιακού παιχνιδιού κλπ). Ο σχεδιασμός διεπαφής (ή “σχεδιασμός διεπαφής χρήστη”) είναι η διαδικασία σχεδιασμού των οπτικών στοιχείων ενός ψηφιακού προϊόντος, όπως τα μενού, τα κουμπιά και άλλα διαδραστικά στοιχεία. Στόχος του σχεδιασμού διεπαφής είναι η δημιουργία ενός προϊόντος που είναι τόσο οπτικά ελκυστικό όσο και εύχρηστο. Το UI (User Interface) είναι το επίπεδο παρουσίασης ενός προϊόντος, το τμήμα του προϊόντος με το οποίο ο χρήστης αλληλεπιδρά άμεσα. Περιλαμβάνει πράγματα όπως η εμφάνιση και η αίσθηση του προϊόντος, η πλοήγησή του και ο τρόπος με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με αυτό. Ο σχεδιασμός UX (User Experience) είναι η διαδικασία δημιουργίας ευχάριστων και διαισθητικών εμπειριών για τους χρήστες, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν και αισθάνονται για ένα προϊόν. Ο σχεδιασμός UX περιλαμβάνει στοιχεία όπως η έρευνα χρηστών, οι δοκιμές ευχρηστίας, η στρατηγική περιεχομένου και η αρχιτεκτονική πληροφοριών. Όλες αυτές οι πτυχές είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου ψηφιακού προϊόντος, καθώς διασφαλίζουν ότι το προϊόν είναι διαισθητικό, ελκυστικό και, κυρίως, χρήσιμο.