Οι επισκέπτες του ηλεκτρονικού σας καταστήματος συχνά αναζητούν λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή. Για να μετατρέψετε με επιτυχία αυτούς τους επισκέπτες σε πελάτες, θα πρέπει να τους παρέχετε τις πληροφορίες που χρειάζονται. Το κλειδί εδώ είναι να γράψετε περιεχόμενο που να έχει απήχηση στους πελάτες σας και να λύνει τα προβλήματά τους. Αυτό μπορείτε να το πετύχετε κατανοώντας το κοινό σας και δημιουργώντας περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του. Το πλεονέκτημα αυτού του τρόπου είναι ότι θα κατατάσσεστε υψηλότερα στις μηχανές αναζήτησης για τις λέξεις-κλειδιά που αναζητούν οι πελάτες σας.