Πριν αποφασίσετε να αγοράσετε ένα σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP), υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Πρώτον, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των λειτουργιών μιας επιχείρησης. Μικρότερες επιχειρήσεις/οργανισμοί μπορεί να μην απαιτούν ένα μεγάλο, πολύπλοκο σύστημα ERP, αλλά μπορεί να εξακολουθούν να χρειάζονται βασικές λειτουργίες, όπως η λογιστική και η διαχείριση αποθεμάτων. Από την άλλη πλευρά, μεγαλύτερες επιχειρήσεις μπορεί να έχουν πιο σύνθετες λειτουργίες που απαιτούν μια πιο ολοκληρωμένη λύση ERP.

Δεύτερον, είναι σημαντικό να καθοριστεί το είδος των πληροφοριών που χρειάζεται η επιχείρηση / οργανισμός. Διαφορετικοί τύποι συστημάτων ERP έχουν σχεδιαστεί για την παρακολούθηση διαφορετικών τύπων δεδομένων, όπως παραγγελίες πελατών, αποθέματα, οικονομικά αρχεία και άλλα. Είναι σημαντικό να επιλέξετε ένα σύστημα ERP που μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού.

Τρίτον, η επιχείρηση θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος ERP, εάν υπάρχει. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση των δυνατοτήτων του συστήματος και της ικανότητάς του να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του οργανισμού. Εάν το τρέχον σύστημα είναι ανεπαρκές, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αναβάθμισης ή αντικατάστασής του με ένα νεότερο, πιο ικανό σύστημα.

Τέλος, η επιχείρηση / οργανισμός θα πρέπει να λάβει υπόψη του τον προϋπολογισμό του κατά την επιλογή ενός συστήματος ERP. Οι λύσεις ERP διατίθενται σε διάφορες τιμές και δυνατότητες, επομένως είναι σημαντικό να επιλέξετε ένα σύστημα που να ταιριάζει στον προϋπολογισμό του οργανισμού και να καλύπτει τις ανάγκες του. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί το κόστος της εφαρμογής και της συντήρησης του συστήματος ERP με την πάροδο του χρόνου.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το ποιο σύστημα ERP ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και τον προϋπολογισμό τους.