Η λύσεις που παρέχουμε δίνουν την δυνατότητα ευέλικτων επιλογών για την παρακολούθηση μαθημάτων από μαθητές, είτε μέσω αγοράς ενός μεμονωμένου μαθήματος είτε μέσω δωρεάν χρήσης, είτε μέσω συνδρομής. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους. Εδώ είναι μερικοί τρόποι πληρωμής που μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές:
Αγορά Μεμονωμένων Μαθημάτων: Οι μαθητές μπορούν να προβούν σε αγορά ενός μεμονωμένου μαθήματος, πληρώνοντας μια συγκεκριμένη τιμή για την πρόσβαση σε αυτό.
Συνδρομή: Οι μαθητές μπορούν να εγγραφούν σε μια συνδρομή που τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένα σύνολο μαθημάτων για μια συγκεκριμένη περίοδο.
Δωρεάν Πρόσβαση: Οι μαθητές μπορούν επίσης να αποκτήσουν πρόσβαση σε μαθήματα χωρίς να πληρώσουν κάποιο αντίτιμο είτε αυτά είναι κάποια δοκιμαστικά μαθήματα μιας ενότητας μαθημάτων που διατίθεται με πληρωμή είτε ολόκληρες ενότητες μαθημάτων.
Επιπλέον, υπάρχουν ευέλικτες επιλογές για την οργάνωση και την παρακολούθηση των μαθημάτων. Οι μαθητές, αν το επιθυμούμε, μπορούν να παρακολουθήσουν ενότητες μαθημάτων με λογική σειρά και να προχωρήσουν σε επόμενες ενότητες μόνο όταν έχουν ολοκληρώσει τις προηγούμενες. Αυτό επιτρέπει μια δομημένη και συνεπή πρόοδο στη μάθηση.