Για την κατασκευή της ιστοσελίδας για ασύγχρονη εκπαίδευση χρησιμοποιούμε ένα premium WordPress plugin που έχει επιλεχθεί από χιλιάδες φροντιστήια, εκπαιδευτικούς και σχολεία παγκοσμίως. Είναι ένα δοκιμασμένο λογισμικό που έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις διαφόρων αντικειμένων εκπαίδευσης για τη δημιουργία και τη διαχείριση ασύγχρονων μαθημάτων. Στην συνέχεια αναφέρουμε μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά του που θα σας ενδιέφερουν:

Δημιουργία Μαθημάτων: Δημιουργήστε εύκολα προκατασκευασμένα μαθήματα με πλούσιο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, αρχείων, εικόνων, βίντεο και ήχου.
Οργάνωση Ενοτήτων: Διαχωρίστε το περιεχόμενο σε ενότητες και οργανώστε το μάθημα με λογική σειρά.
Δραστηριότητες και Αξιολογήσεις: Παρέχετε διαδραστικές δραστηριότητες και αξιολογήσεις στους μαθητές, όπως πολλαπλής επιλογής ερωτήσεις, ανέβασμα αρχείων, συζητήσεις και πολλά άλλα.
Διαχείριση Μαθητών: Διαχειριστείτε εύκολα τους μαθητές σας, παρακολουθήστε την πρόοδό τους και παρέχετε ατομική ανάδραση.
Πιστοποίηση: Χορηγήστε πιστοποιητικά ολοκλήρωσης στους μαθητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων.
Συνεργατική Μάθηση: Διευκολύνετε τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών μέσω της δυνατότητας συζητήσεων και συνεργατικών εργασιών.