Στο πακέτο αυτό παρέχουμε προώθηση ιστοσελίδων με δημιουργία κειμένων από επαγγελματίες κειμενογράφους. Το κόστος της ξεκινάει από 500 ευρώ γιατί περιλαμβάνει μέσα τις εργασίες SEO specialist, κειμενογράφου και την αγορά καταχωρήσεων σε ιστοσελίδες που μετά από την έρευνα SEO που έχουμε κάνει θα βοηθήσουν την ιστοσελίδα του πελάτη μας να ξεχωρίσει στα αποτελέσματα της αναζήτησης στο Google. Ανάλογα την επιχείρηση και τον ανταγωνισμό, και το πόσο γρήγορα θέλουμε να φέρουμε αποτελέσματα, το πακέτο αυτό μπορεί να διαμορφωθεί σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Για μια μέση επιχείρηση στην Ελλάδα είναι μια καλή επιλογή όταν οι ανταγωνιστές της επενδύουν σε SEO υπηρεσίες.