Υπηρεσία SEO Audit / Ανάλυση

Από την εταιρεία Tryseo

SEO Audit Ανάλυση Εφάπαξ

150

Με την υπηρεσία αυτή κάνουμε ένα πλήρη έλεγχο της ιστοσελίδας ή eshop αναφορικά με τεχνικά θέματα SEO και δίνουμε στον πελάτη τα αποτελέσματα σε μορφή που να μπορεί να τα κατανοήσει αν ο ίδιος έχει φτιάξει την ιστοσελίδα του. Είναι λίγο τεχνικής φύσης η αναφορά που παρέχουμε.

Ενα SEO audit για ένα site μπορεί να φέρει στην επιφάνεια διάφορα θέματα που χρίζουν διόρθωσης σε έναν ιστότοπο. Και ο χρόνος που μπορεί να απαιτηθεί για να διορθωθούν εξαρτάται και από την πλατφόρμα στην οποία δημιουργήθηκε το site, τον τρόπο που δημιουργήθηκε αλλά και των αριθμό σελίδων που έχει. Στην συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχουμε την αναφορά με την λεπτομέρεια που χρειάζεται για να μπορεί κάποιος να δουλέψει τα θέματα που θα βρούμε.

Δεν προτείνουμε λύσεις και δεν τις υλοποιούμε. Αν ο πελάτης θελήσει να το κάνουμε προχωράμε το έργο με επιπλέον υπηρεσία που έχει σχέση με πακέτο παροχής υπηρεσιών για SEO optimization που παρέχουμε.

Περιγραφή

Αν έχετε μια ιστοσελίδα ή eshop ήδη σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω πλατφόρμες:
Wordpress
Drupal
Joomla Woocommerce
Prestashop
Opencart
Shopify
Magento

Μπορούμε να αναλάβουμε το SEO ολοκληρωτικά. Αναλαμβάνουμε και τις αλλαγές που θα χρειαστούν σε τεχνικά θέματα + θέματα νέου design / landing page experience στην ιστοσελίδα σας.

Επιπλέον, με την παράδοση του SEO audit report λέμε στον πελάτη την άποψή μας για την κατάσταση της ιστοσελίδας του και τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να γίνουν οι διορθώσεις με βάση την εμπειρία μας.

Τίτλος

Go to Top