Στρατηγική SEO

Υπηρεσίες στρατηγικού SEO

Η παροχή υπηρεσιών στρατηγικής SEO είναι ένα δύσκολο έργο που απαιτεί πολλή έρευνα και ανάλυση δεδομένων, καλή γνώση του περιβάλλοντος SEO και των τάσεων του, καθώς και καλές δεξιότητες οργάνωσης και επικοινωνίας. Προϋποθέτει επίσης την καλή κατανόηση των αρχών κατασκευής ιστοσελίδων καθώς και την ανάγκη αναλυτικής σκέψης και δημιουργικότητας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο ιστότοπος και όσα περισσότερα θέματα καλύπτει, τόσο περισσότερο χρειάζεται η στρατηγική SEO για να καταλήξουμε σε μια αποτελεσματική λύση που επικεντρώνεται στην επίτευξη ποιοτικών αποτελεσμάτων και όχι μόνο στην κάλυψη της ανάγκης της δημιουργίας μιας ιστοσελίδας. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για την δημιουργία και αποδοχή ενός marketing brand και αυτό είναι σημαντικό έτσι ώστε να μπορείτε να παρουσιάσετε την επιχείρησή σας ως μια από τις ηγετικές επιχειρήσεις στον τομέα της. Η καλή στρατηγική SEO είναι ανεκτίμητη για την επίτευξη αυτού του στόχου και κύριος στόχος σας θα πρέπει πάντα να είναι η ποιότητα.

Τι ακριβώς είναι οι υπηρεσίες στρατηγικού SEO

Η στρατηγική SEO είναι μια διαδικασία έρευνας που στόχο έχει την ανακάλυψη των σημαντικών τομέων (κατηγορίες προϊόντων / υπηρεσιών, πληροφοριών) στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί μια επιχείρηση για να προσεγγίσει τους υποψήφιους πελάτες της. Αυτοί οι τομείς, καθορίζονται πρώτα από όλα από αυτό που οι υποψήφιοι πελάτες αναζητούν. Η υπηρεσία στρατηγικού SEO επικεντρώνεται κυρίως στον καθορισμό του περιεχομένου, αλλά προσφέρει επίσης πληροφορίες που μπορούν επίσης να επηρεάσουν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την επιχείρηση. Οπως, προτάσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει, την βάση πληροφοριών που προσφέρει, τα κανάλια που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της κ.α.

Το SEO δεν είναι μόνο λέξεις-κλειδιά αλλά ουσιαστικά είναι η διαδικασίας κατανόησης των προθέσεων των υποψήφιων πελατών. Η κατανόηση των υποψήφιων πελατών απαιτεί σημαντικό χρόνο και προσπάθεια. Αφού γίνει ένα σχέδιο δράσης, εγκριθεί και εφαρμοστεί, οι επιδόσεις του πρέπει επίσης να παρακολουθούνται και να τροποποιούνται όποτε αυτό απαιτείται. Η στρατηγική SEO είναι μια συνεχής διαδικασία που εξελίσσεται καθώς οι προσδοκίες του κοινού και ο ανταγωνισμός εξελίσσονται.

Για τις μικρές ιστοσελίδες και τις τοπικές επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες στρατηγικής SEO απαιτούν αρχικά μια πολύ καλή ανάλυση και σχέδιο δράσης, αλλά απαιτούν πολύ λιγότερο χρόνο και συντήρηση. Οι μεγαλύτεροι ιστότοποι χρειάζεται να επενδύσουν σε αυτή την υπηρεσία ανά τακτά χρονικά διαστήματα και μερικοί μάλιστα θα πρέπει να την συμπεριλάβουν στις μηνιαίες τους δαπάνες για να εξασφαλίσουν μια κορυφαία παρουσία στα οργανικά αποτελέσματα της Google σε όλες τις λέξεις κλειδιά / θέματα που τις ενδιαφέρουν.

Τι ακριβώς είναι οι υπηρεσίες στρατηγικού SEO

Η στρατηγική SEO είναι μια διαδικασία έρευνας που στόχο έχει την ανακάλυψη των σημαντικών τομέων (κατηγορίες προϊόντων / υπηρεσιών, πληροφοριών) στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί μια επιχείρηση για να προσεγγίσει τους υποψήφιους πελάτες της. Αυτοί οι τομείς, καθορίζονται πρώτα από όλα από αυτό που οι υποψήφιοι πελάτες αναζητούν. Η υπηρεσία στρατηγικού SEO επικεντρώνεται κυρίως στον καθορισμό του περιεχομένου, αλλά προσφέρει επίσης πληροφορίες που μπορούν επίσης να επηρεάσουν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την επιχείρηση. Οπως, προτάσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει, την βάση πληροφοριών που προσφέρει, τα κανάλια που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της κ.α.

Το SEO δεν είναι μόνο λέξεις-κλειδιά αλλά ουσιαστικά είναι η διαδικασίας κατανόησης των προθέσεων των υποψήφιων πελατών. Η κατανόηση των υποψήφιων πελατών απαιτεί σημαντικό χρόνο και προσπάθεια. Αφού γίνει ένα σχέδιο δράσης, εγκριθεί και εφαρμοστεί, οι επιδόσεις του πρέπει επίσης να παρακολουθούνται και να τροποποιούνται όποτε αυτό απαιτείται. Η στρατηγική SEO είναι μια συνεχής διαδικασία που εξελίσσεται καθώς οι προσδοκίες του κοινού και ο ανταγωνισμός εξελίσσονται.

Για τις μικρές ιστοσελίδες και τις τοπικές επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες στρατηγικής SEO απαιτούν αρχικά μια πολύ καλή ανάλυση και σχέδιο δράσης, αλλά απαιτούν πολύ λιγότερο χρόνο και συντήρηση. Οι μεγαλύτεροι ιστότοποι χρειάζεται να επενδύσουν σε αυτή την υπηρεσία ανά τακτά χρονικά διαστήματα και μερικοί μάλιστα θα πρέπει να την συμπεριλάβουν στις μηνιαίες τους δαπάνες για να εξασφαλίσουν μια κορυφαία παρουσία στα οργανικά αποτελέσματα της Google σε όλες τις λέξεις κλειδιά / θέματα που τις ενδιαφέρουν.

Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία στρατηγικού SEO

Ένα ολοκληρωμένο πλάνο SEO για έναν νέο πελάτη πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία:

1. Έρευνα και ανάλυση της στρατηγικής SEO

 • Συζητήσεις με τον πελάτη για την καλύτερη δυνατόν κατανόηση του αντικειμένου της επιχείρησης και των επιχειρηματικών στόχων / προθέσεων.
 • Τεχνικός έλεγχο SEO που θα μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε ότι σε τεχνικό επίπεδο ο ιστότοπος δεν έχει προβλήματα.
 • Ανάλυση της τρέχουσας οργανικής κυκλοφορίας του ιστότοπου: ο στόχος εδώ είναι να βρούμε πλεονεκτήματα SEO, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές πάντα σε επίπεδο SEO. Αυτή η διαδικασία είναι σαν SWOT ανάλυση αλλά σε επίπεδο SEO και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το που βρίσκεται η επιχείρηση και το που μπορούμε να φτάσουμε σε επίπεδο επισκεψιμότητας.
 • Βαθύτερη ανάλυση της δυναμικής της επισκεψιμότητας εστιάζοντας σε συγκεκριμένα θέματα και εμβάθυνση των προθέσεων των χρηστών Π.χ. Υπάρχει κάτι άμεσα συνδεδεμένο με τα θέματα που αναζητούν οι χρήστες που μας λείπεί; Ή υπάρχουν πρόσθετα θέματα που σχετίζονται με το θέμα του ιστότοπου τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε πελάτες με προοπτική;
 • Ερευνα και ανάλυση του ανταγωνισμού και των τακτικών τους όσο αφορά το SEO και την προώθηση των ιστοσελίδων τους.

2. Πλάνο στρατηγικής SEO

Αυτό το βήμα περιλαμβάνει την υποβολή μιας έκθεσης σχετικά με τα ευρήματα του πρώτου και την παροχή συστάσεων σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

 • Προτάσεις για τεχνική βελτιστοποίηση SEO.
 • Προτάσεις για τη δομή πλοήγησης για την καλύτερη κάλυψη των θεμάτων που ανακαλύφθηκαν στο πρώτο στάδιο.
 • Προτάσεις βελτιστοποίησης των σελίδων προορισμού, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων τεχνικών πτυχών αλλά και πτυχών περιεχομένου.
 • Προτάσεις για ανάληψη δράσης.
 • Προτάσεις για δημιουργία εσωτερικών συνδέσμων.
 • Προτάσεις για off page SEO.

3. Στάδιο υλοποίησης στρατηγικής SEO

Αυτό είναι το μέρος όπου οι προτάσεις πρέπει να εισέλθουν στο στάδιο της υλοποίησης και να γίνουν πραγματικότητα. Αυτό το στάδιο συνήθως απαιτεί τη συμμετοχή προγραμματιστών (μερικές φορές τόσο back-end όσο και front-end) καθώς και συνεργασία με εκδότες ή τμήματα μάρκετινγκ (όταν ο ιστότοπος είναι μεγάλος). Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο που διαμορφώνεται και λειτουργεί μια επιχείρηση.

4. Συνεχής παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και τροποποίηση της στρατηγικής όταν είναι απαραίτητο

Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την παρακολούθηση και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων που επιφέρουν οι προτάσεις που εφαρμόζονται. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για να διασφαλίσουμε ότι όλα έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις προτάσεις και για να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο των αλλαγών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με τον αντίκτυπο, πρέπει να ληφθούν πρόσθετες δράσεις για να εξασφαλιστούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

5. Μηνιαία αναφορά

Η μηνιαία αναφορά είναι επίσης ένα συνεχιζόμενο έργο που πρέπει να γίνεται όταν μια εταιρεία SEO προσφέρει υπηρεσίες στρατηγικής SEO. Οι αναφορές είναι σημαντικές, έτσι ώστε να κατανοήσουμε τα αποτελέσματα του SEO και να αξιολογήσουμε πόσο μακριά είμαστε από τους στόχους που έχουν τεθεί.

Σας ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες στρατηγικού SEO?

Αν πιστεύετε ότι το στρατηγικό SEO είναι μια ενδιαφέρουσα υπηρεσία, στείλτε μου μερικές πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας συμπληρώνοντας την “φόρμα προσφοράς υπηρεσιών SEO” και θα σας απαντήσω με μια προσφορά.

Υπηρεσίες SEO

Δείτε στην συνέχεια πληροφορίες για όλες τις υπηρεσίες SEO που προσφέρουμε.

SEO Marketing

Αν κάνει κανείς online έρευνα αναφορικά με το τι είναι οι υπηρεσίες SEO marketing, τα περισσότερα από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην αναζήτηση της Google… μάθετε περισσότερα

Τεχνικό SEO

Υπάρχουν πολλές μεταβλητές που σχετίζονται με τεχνικό SEO και επηρεάζουν την κατάταξη μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα της αναζήτησης της Google… μάθετε περισσότερα

Τοπικό SEO

Το τοπικό SEO απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και επιθυμούν να δυναμώσουν την παρουσία τους στα πλαίσια… Μάθετε περισσότερα

Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων SEO

Οι υπηρεσίες βελτιστοποίησης SEO (γνωστές και ως on-page SEO ) αφορούν την βελτίωση του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας. Στόχο έχουν να… μάθετε περισσότερα

Στρατηγική SEO

Η παροχή υπηρεσιών στρατηγικού SEO είναι ένα δύσκολο έργο που απαιτεί εκτεταμένη έρευνα και ανάλυση δεδομένων, καλή γνώση… μάθετε περισσότερα

Link Building SEO

Οι υπηρεσίες link building SEO μπορούν να βοηθήσουν τον ιστότοπό σας να βελτιώσει την κατάταξή του στα οργανικά αποτελέσματα… Μάθετε περισσότερα

SEO για μικρές επιχειρήσεις

Οι υπηρεσίες SEO για μικρές επιχειρήσεις δεν διαφέρουν από τη γενική αρχή του SEO. Αυτό που τις καθιστά ειδική κατηγορία είναι οι περιορισμοί στον προϋπολογισμό που υπάρχουν… μάθετε περισσότερα

SEO για eShops

Το SEO για eshops είναι μια ειδική κατηγορία υπηρεσιών SEO. Παρόλο που οι υπηρεσίες SEO για online καταστήματα χρησιμοποιούν τις ίδιες αρχές με το πρότυπο SEO απαιτούνται… μάθετε περισσότερα

SEO για πολύγλωσσες ιστοσελίδες

Οι υπηρεσίες SEO για ιστότοπους που παρουσιάζουν το περιεχόμενό τους σε περισσότερες από μια γλώσσες απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να προσαρμόσουν το περιεχόμενο… μάθετε περισσότερα

Wordpress SEO

WordPress SEO

Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες WordPress SEO και γενικά υπηρεσίες WordPress εδώ και πολλά χρόνια και έχουμε δει και εξακολουθούμε να βλέπουμε πολύ όμορφους ιστότοπους, οι οποίοι δεν ακολουθούν όμως καμία θεμελιώδη αρχή SEO. Το WordPress είναι το πιο δημοφιλές CMS που υπάρχει στην εποχή μας. Τα περισσότερα από τα επαγγελματικά / premium WordPress θέματα… μάθετε περισσότερα

SEO Expert – Specialist Ελλάδα

SEO expert Σοφία Τσενεκίδου: Λίγα λόγια για εμας. Η Σοφία έχει πολυετή εμπειρία στο SEO καλύπτοντας όλες τις πτυχές του. Συνδυάζει υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρει η Google έτσι ώστε να προσφέρει στους πελάτες μας όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους χρησιμοποιώντας την ‘δύναμη’ που έχει η Google στα χέρια της και μας προσφέρει… μάθετε περισσότερα

SEO Expert Σοφία Τσενεκίδου

Τα έργα μας

Δείτε στην συνέχεια δείγματα της δουλειάς μας και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε.

Αναπτύξτε την επιχείρησή σας

Εμπιστευτείτε μας και θα σας βοηθήσουμε να αυξήσετε το κέρδος της επιχείρησής σας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ