Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας

Θα χρειαστούμε μερικές μέρες να μελετήσουμε τα στοιχεία όλων των υποψήφιων συνεργατών και θα επικοινωνήσουμε σε κάθε περίπτωση μαζί σας για να σας ενημερώσουμε αναφορικά με το ενδιαφέρον μας με βάση τα στοιχεία που μας δώσατε.