Подробности за този конкретен проект ще бъдат добавени след няколко дни. Уебсайт на клиента: Dofundo.gr