Интеграция на Онлайн Магазин с ERP2023-12-22T19:39:41+00:00

Интеграция на Онлайн Магазин с ERP

Приемаме проекти, свързани с интеграцията на онлайн магазин с ERP и помагаме на нашите клиенти да постигнат икономии чрез намаляване на оперативното време, необходимо за техния синхронизиране.

В Tryseo предлагаме услуги за свързване на онлайн магазин с ERP, с което помагаме на предприятията, използващи ERP, да спестят оперативно време и, съответно, да намалят разходите за управление на онлайн магазин.

Подобрете ефективността на вашия онлайн магазин, свързвайки го с вашия ERP система

Подобрете ефективността на вашия онлайн магазин. Електронната търговия е нарастваща тенденция и фирмите, които използват ERP, имат нужда от връзка с техния онлайн магазин.

Онлайн магазин платформите, които поддържаме, са:

Woocommerce, Opencart, Prestashop, Magento, Drupal, Joomla.

Най-популярните на пазара в България са:

Sap ERP, Next ERP, Microsoft dynamics nav / navision (90), Odoo ERP SAAS ERP, Softone ERP, Selmatic ERP

Досега сме създали връзки с Magento, WooCommerce , Prestashop към следните ERP системи:

 • SoftOne
 • Singular Enterprise (SEN)
 • Pegasus
 • Entersoft Business Suite

Можем да реализираме връзки с тези платформи и други ERP системи. Свържете се с нас, за да обсъдим вашите проекти и да ви предоставим оферта.

Интеграция на Онлайн Магазин с ERP

Предимствата от свързването на онлайн магазин с ERP

Когато един онлайн магазин е свързан със задната система (backend), собственикът на магазина по-лесно има достъп и управлява складовете, поръчките и отчетите в реално време. Също така, улеснява клиента, който пазарува в магазина, да следи статуса на своята поръчка.

Свържете вашия онлайн магазин с ERP

Ако желаете да свържете вашия онлайн магазин с ERP, ние сме подходящата компания за вас. Процесът, който следваме, е както следва:

 • Разбираме и записваме нуждите на всяка задача
 • Анализираме информацията
 • Подготвяме моста между онлайн магазина и ERP системата
 • Проверяваме дали мостът чете и записва информацията по желания начин
 • Реализираме и завършваме проекта

Без значение кой онлайн магазин и ERP система използвате, можем да обсъдим вашите нужди и да ви предложим оферта. Свържете се с нас за повече информация.

Имаме многогодишен опит в създаването и техническата поддръжка на онлайн магазини с повишени изисквания. Днес е денят да започнем успешно партньорство.

Допълнителна полезна информация

Кои са най-популярните платформи за създаване на онлайн магазини в Гърция?2023-12-22T12:04:29+00:00

Най-популярните платформи за създаване на онлайн магазини в Гърция са Woocommerce + WordPress, Magento, Prestashop, Opencart и Shopify. Woocommerce е платформа с отворен код, която е популярна поради гъвкавостта и възможностите за персонализация. Тя предлага широка гама от допълнения и теми, които можете да изберете, за да ви помогнат да създадете перфектния магазин. Magento е друг популярен избор, предлагащ широка гама от функции и инструменти, които ви помагат да създадете мощен онлайн магазин. Той предоставя също високо ниво на сигурност и разширяемост. Prestashop е още един популярен избор, предлагащ набор от функции, специално проектирани за електронната търговия. Той също разполага с голямо разнообразие от теми и допълнителни програми, които ви помагат да персонализирате вашия магазин. Opencart е още един популярен избор, предлагащ редица лесни за използване и управляване функции. Накрая, Shopify е популярна платформа, известна с лесната си употреба и разнообразието от функции. Тя предоставя също така разнообразие от теми и допълнения, които ви помагат да персонализирате вашия магазин.

Какво е програмата ERP (Enterprise Resource Planning)?2023-12-22T12:24:14+00:00

Програмата / софтуерът за управление на предприятието (ERP) е комплекс от интегрирани бизнес приложения, използвани за автоматизация и управление на множество от основните бизнес процеси в една организация. Системите ERP обикновено включват комбинация от софтуерни модули, които управляват финансовите функции, веригата на доставки, производството, човешките ресурси и други области на организацията. ERP системите предоставят на организациите цялостна картина на техните бизнес процеси, което им позволява по-добре да анализират и контролират дейностите си. Освен това ERP системите позволяват на компаниите да следят данните в реално време, което им помага да вземат бързи решения и да реагират бързо на промените на пазара.

Какви характеристики предоставя софтуерът за управление на предприятието (ERP)?2023-12-22T12:31:56+00:00

Софтуерът ERP предоставя на предприятията комплексно решение за управление на функциите, връзките с клиентите и финансовите елементи. Той може да помогне за оптимизиране на процесите, автоматизация на бизнес процесите и подобряване на вземането на решения.

Основните характеристики на софтуера ERP включват:

 1. Автоматизация: Софтуерът ERP автоматизира ръчните процеси и спомага за оптимизиране на функциите, което помага за икономия на време и пари и подобрява точността на данните.
 2. Сигурност на данните: ERP системите предоставят сигурно съхранение на всички данни и помагат за защитата им от неоторизиран достъп.
 3. Доклади: Софтуерът ERP позволява на компаниите бързо и лесно да създават доклади за клиенти, продукти, финанси, продажби и много други.
 4. Интеграция: Системите ERP интегрират различните бизнес процеси, предоставяйки на потребителите единен изглед на техните данни.
 5. Персонализация: Софтуерът ERP може да се приспособи към уникалните нужди на всяка организация.
 6. Сътрудничество: ERP системите позволяват сътрудничество между отделите, улеснявайки обмена на данни и сътрудничеството.
 7. Разширяемост: Софтуерът ERP е проектиран да се разширява с вашия бизнес и да расте с развитието на вашия организъм.
 8. Икономия на разходи: ERP.
Каква е разликата между ERP и CRM софтуер?2023-12-22T12:36:11+00:00

ERP (Enterprise Resource Planning) и CRM (Customer Relationship Management) са две системи за управление на бизнеса, използвани за управление на различни аспекти на една организация. ERP е система, използвана за интегриране и автоматизиране на различни бизнес процеси, като счетоводство, управление на запаси, обслужване на клиенти и други. Тя работи чрез събиране на данни от различни отдели и тяхната интеграция в една обща система. Това позволява лесното извличане на данни и ефективното проследяване на бизнес операциите.

CRM, от друга страна, е система, използвана за управление на връзките с клиентите. Тя помага на предприятията да разберат по-добре своите клиенти, следейки взаимодействията си с тях и позволявайки на предприятията да предоставят персонализирани услуги. Също така помага на предприятията да изградят по-силни връзки с клиентите си, предоставяйки им платформа за комуникация и сътрудничество. CRM също така помага на предприятията да модернизират процесите по обслужване на клиенти, улеснявайки бързия отговор на въпроси и оплаквания от клиенти.

Какви са ползите от използването на софтуер за управление на ресурсите на предприятието (ERP)?2023-12-22T12:42:20+00:00

Софтуерът за управление на ресурсите на предприятието (ERP) е мощна система, която може да помогне на предприятията да управляват основните си функции по-ефективно. Система ERP позволява на компаниите да оптимизират бизнес процесите си, да автоматизират ръчните задачи и да събират ценна информация за данните си. Това може да доведе до подобрено обслужване на клиентите, по-бързи времена на отговор и по-голяма икономия на разходи.

Основните предимства от използването на система ERP са:

 1. Подобрена ефективност: Системата ERP помага на предприятията да управляват основните си процеси по-ефективно. Чрез автоматизацията на ръчните задачи, една ERP система може да намали времето, необходимо за изпълнението на рутинните задачи. Това допринася за подобряване на оперативната ефективност и производителността.
 2. Повишена видимост: С една система ERP предприятията имат по-голяма видимост върху данните си. Това улеснява откриването на тенденции и вземането на документирани решения. Системата ERP също така предоставя реално времеви отчети, които позволяват на предприятията да следят изпълнението си и да вземат по-добри решения.
 3. Икономия на разходи: Система ERP може да помогне на предприятията да спестят пари от разходите за труда, като подобряват оперативната ефективност и намаляват ръчните задачи. Тя също така може да помогне на предприятията да намалят разходите си за запаси, като предоставя по-добра видимост върху веригата им на доставки.
 4. Подобрено обслужване на клиенти: Система ERP може да помогне на предприятията да подобрят обслужването на клиенти, предоставяйки по-бърз достъп до информация. Това може да помогне на предприятията да реагират бързо на запитванията на клиентите и да предоставят по-добро обслужване на клиенти.

Общо казано, система ERP може да помогне на предприятията да подобрят своята оперативна ефективност, да намалят разходите и да предоставят по-добро обслужване на клиенти. Чрез оптимизиране на бизнес процесите си и събиране на ценна информация за данните си, предприятията могат да вземат по-добре обосновани решения и да увеличат своята печалба.

Какво трябва да разгледате преди да закупите ERP?2023-12-22T12:47:39+00:00

Преди да решите да закупите система за управление на ресурсите на предприятието (ERP), има различни фактори, които трябва да бъдат взети предвид.

Първо, важно е да се оцени мащабът и сложността на функциите на дадено предприятие. По-малки предприятия или организации може да не изискват голяма и сложна ERP система, но все пак може да им е необходимо да разполагат с основни функционалности като счетоводство и управление на складовете. От друга страна, по-големите предприятия могат да имат по-сложни функции, които изискват по-цялостно ERP решение.

Второ, важно е да се определи какъв вид информация се нуждае предприятието/организацията. Различни типове ERP системи са проектирани да проследяват различни видове данни, като например поръчки от клиенти, запаси, финансови записи и други. Важно е да изберете ERP система, която може да задоволи конкретните нужди на организацията.

Трето, предприятието трябва да извърши оценка на настоящата си ERP система, ако такава съществува. Тази оценка трябва да включва анализ на възможностите на системата и нейната способност да отговори на нуждите на организацията. Ако текущата система е недостатъчна, тогава предприятието трябва да разгледа възможността за ъпгрейд или замяна с по-нова и по-ефективна ERP система.

Накрая, предприятието/организацията трябва да вземе предвид бюджета си при избора на ERP система. Решенията за ERP се предлагат на различни цени и с различни възможности, затова е важно да се избере система, която да съответства на бюджета на организацията и да покрива нейните нужди. Освен това трябва да се разгледат разходите за внедряване и поддръжка на ERP системата с течение на времето.

С тези фактори предвид, заинтересованите предприятия могат да вземат информирано решение относно това, коя ERP система най-добре отговаря на техните нужди и бюджет.

Какво мога да извлеча от свързването на моя Eshop с ERP?2023-12-22T17:05:47+00:00

Синхронизацията на нивата на запасите и продуктите става автоматично. Можете да запазите снимките от ERP системата си в своя електронен магазин. Освен това можете да синхронизирате категориите и подкатегориите на продуктите, клиентските карти, поръчките си чрез създаване на еднопосочен или двупосочен мост (в зависимост от изискванията на вашата фирма и вашите предпочитания). Предоставят се и индивидуални решения, както и мост за повече от един език, ако имате такива нужди. Всичко това означава много по-ниски разходи за управление на вашата фирма.

Можем да ви помогнем да намалите оперативните разходи на вашия бизнес и да увеличите продажбите на вашия електронен магазин! Развитието е резултат, който можем да постигнем в сътрудничество!

Защо да изберете нас?

Изберете най-подходящият отговор за Вас:

Нека Ви дадем нашият отговор на този въпрос –

Защото ние държим на резултата!

Ето защо вярваме, че трябва да изберете нас. Защото ни е грижа за Вашата бизнес идея и бизнес и искаме да Ви помогнем да успеете. Защото ще Ви кажем честно нашето мнение. Защото ние развиваме бизнес си, като помагаме на нашите клиенти да бъдат щастливи и да се развиват!

Свържете се с нас днес и поискайте оферта

  Уеб Дизайн и Онлайн Магазин Пакети

  Вижте по-долу наличните пакети за изработка на уеб сайт и онлайн магазин. За повече информация и разяснения, моля, свържете се с нас

  Нашите Проекти

  Вижте следващите примери от нашата работа и постигнатите резултати.

  Развийте бизнеса си

  Доверете ни се и ние ще Ви помогнем да увеличите печалбата на Вашия бизнес

  Title

  Go to Top