Този проект се отнася до изграждането на WordPress уебсайт за консултантски офис в София, България. Когато този клиент дойде при нас, той вече имаше сайт, който беше много стар и с остарял дизайн. Имаше нужда от модерен уебсайт. Той беше на път да стартира промоция чрез своите партньори в Италия. Неговите партньори го бяха помолили за уебсайт, който да убеди клиентите им.

Проектът е изпълнен за 1 месец и не е направен на SEO принципи, защото това ще изисква повече време за изпълнението му, както и много време от страна на клиента за писане на текстове и статии с подобен обект. Дейността на клиента е да възлага услугите си на други консултантски фирми и използва повече директен маркетинг, така че не се нуждаеше от допълнителна помощ от наша страна.

Седалище: София

Дейност: Консултантски кабинет

Език на уебсайта: английски

Задание на проекта: декември 2019 г

Резултатите от редизайна

След това вижте резултатите от редизайна, като сравните преди и след

Нашите работи: Казуси от други наши проекти