Този проект включва рекламирането и представянето на имотен агент Hellas Properties чрез реклами в Google, реклами във Facebook, реклами в LinkedIn и електронен маркетинг. Започна през юни 2022 г. и сътрудничеството продължава.

Реклама на имотен агент Hellas Properties

Седалище: България

Дейност: Имотен агент

Езици на уебсайта: Гръцки, Английски, Български, Румънски, Немски, Френски, Сръбски.

Възлагане на Проект: Юни 2022

Нашите работи: Казуси от други наши проекти