Има две причини за предлагането на този пакет.

Първата е да изпълним това, което ще намерим след SEO аудит (обикновено технически проблеми на уебсайта, които изискват подобрение/поправка).

Втората е да укрепим структурата и съдържанието на уебсайта, така че да насочим най-добре ключовите думи, които ни интересуват, и също така да създадем съдържание, което убеждава потенциални клиенти на бизнеса.

В зависимост от случая може да бъде необходимо за изпълнението на тези услуги да работят различни специалисти (програмист, графичен дизайнер, текстописец, специалист по SEO). Цената на пакета включва разходите за специалиста по SEO. Ако вашият уебсайт е създаден от нас, тази цена покрива всички специалности. Ако уебсайтът ви е създаден от друга компания, ние можем да ви предоставим оферта за работата на останалите специалисти след като научим платформата, на която е създаден и начина на работа.