Асинхронното обучение се отнася до форма на обучение, при която учениците имат гъвкавостта да напредват в учебния процес и да получават достъп до образователен материал в свой собствен темпо и времеви интервал. В този вид обучение учениците могат да организират времето и начина, по който се занимават с учебния материал, в зависимост от техните нужди и предпочитания.

Обратно, синхронното обучение се отнася до форма на обучение, при която учениците се срещат едновременно с обучителя си или със съучениците си в реално време. Това може да стане в класни стаи или чрез онлайн средства за комуникация като видео конференции. По време на синхронното обучение учениците участват в практически дейности, споделят идеи и си сътрудничат с други ученици и своите обучители по време на учебния процес.

Двете тези форми на обучение се различават във времеви аспект, начина на достъп до материала и начина на взаимодействие между учениците и обучителите. Асинхронното обучение предоставя по-голяма гъвкавост и автономия на учениците, докато синхронното обучение позволява непосредствена взаимодействие и взаимна комуникация.

И двете тези подхода имат своите предимства и могат да бъдат използвани в зависимост от нуждите на учениците и образователната среда.