Η ασύγχρονη εκπαίδευση αναφέρεται σε μια μορφή εκπαίδευσης όπου οι μαθητές έχουν την ευελιξία να προχωρήσουν στην μάθηση και να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό κατά το δικό τους ρυθμό και χρονικό πλαίσιο. Σε αυτόν τον τύπο εκπαίδευσης, οι μαθητές μπορούν να οργανώνουν τον χρόνο και τον τρόπο που ασχολούνται με το υλικό μάθησης, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.

Αντίθετα, η συγχρονη εκπαίδευση αναφέρεται σε μια μορφή εκπαίδευσης όπου οι μαθητές συναντιούνται ταυτόχρονα με τον εκπαιδευτή ή τους συμμαθητές τους, σε πραγματικό χρόνο. Αυτό μπορεί να συμβεί σε αίθουσες τάξης ή μέσω διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας, όπως τα video conferences. Κατά τη συγχρονη εκπαίδευση, οι μαθητές συμμετέχουν σε πρακτικές δραστηριότητες, ανταλλάσσουν ιδέες και συνεργάζονται με άλλους μαθητές και τον εκπαιδευτή τους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

Οι δύο αυτές μορφές εκπαίδευσης διαφέρουν στην χρονική δυναμική, τον τρόπο πρόσβασης στο υλικό και τον τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτών. Η ασύγχρονη εκπαίδευση παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και αυτονομία στους μαθητές, ενώ η συγχρονη εκπαίδευση επιτρέπει την άμεση αλληλεπίδραση και την αμοιβαία επικοινωνία.

Και οι δύο αυτές προσεγγίσεις έχουν τα πλεονεκτήματά τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και του περιβάλλοντος μάθησης.