Цената на една кампания зависи от множество фактори, включително размера на кампанията и избраните влиятелни лица. Цената се разделя между цената на услугата, която предоставяме, и сумата, която ще получи влиятелният човек. За услугата цената започва от 200 евро и съответства на сътрудничество с един влиятелен човек.

Включва: предложения за стратегия, комуникация и координация на дейността от началото до края.
Ориентировъчни цени за влиятелни лица:
Влиятелни лица с 1500-10000 последователи обикновено имат цена от 100-250 евро на кампания.
Влиятелни лица с 100 000 последователи обикновено имат цена от 1000 евро и нагоре на кампания.