Το κόστος μιας καμπάνιας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους της καμπάνιας και τους influencers που επιλέγονται. Το κόστος επιμερίζεται στο κόστος της υπηρεσίας που προσφέρουμε και το ποσό που θα πάρει ο influencer. Για την υπηρεσία το κόστος ξεκινάει από 200€ και αντιστοιχεί για συνεργασία με έναν influencer.

Περιλαμβάνει: τις προτάσεις στρατηγικής, την επικοινωνίας και το συντονισμό της ενέργειας από την αρχή μέχρι το τέλος.
Ενδεικτικές τιμές influencer:
Οι influencers με 1500-10000 followers συνήθως έχουν ένα κόστος από 100-250€ ανά καμπάνια.
Οι influencers με 100.000 followers συνήθως έχουν ένα κόστος από 1000€ και πάνω ανά καμπάνια.