• Първата стъпка за създаване на телевизионна реклама е да се определи коя е целевата аудитория на бизнеса. Ако продуктът или услугата, която ще се рекламира, е предназначена за широката публика, насочването към конкретна група вероятно ще бъде по-трудно или дори невъзможно.
  • Първата стъпка за насочване към правилната аудитория е да се избере средство, което да се приближава до типа хора, които искаме да достигнем. Ако искаме да насочим конкретна група, телевизията може да не е най-добрият избор.
  • След като бъде избрано средството, можем да използваме демографски данни, психографски елементи и социални контексти, за да определим вашата аудитория.
  • След като разберем кого искаме да достигнем, можем да създадем вашия рекламен клип, насочен към тази аудитория.
  • Телевизионният рекламен клип може да стане по-привлекателен за целевата аудитория на бизнеса, като използва език и визуални елементи, които са насочени към тази група.