Ενα έργο κατασκευής ιστοσελίδας αλλά και προώθησης ιστοσελίδας απαιτεί την συνεργασία διαφόρων δεξιοτήτων. Ενα επιτυχημένο αποτέλεσμα χρειάζεται δεξιότητες όπως:

  • πληροφορική
  • γραφιστική
  • συγγραφή κειμένων
  • συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τον πελάτη
  • marketing & digital διαφημίσεις

Στην Tryseo έχουμε την δυνατότητα να καλύψουμε όλες αυτές τις δεξιότητες σε έργα που είναι απαιτητικά και υπάρχει το budget που απαιτείται για να καλυφθεί το κόστος αυτών των εργατοωρών και δεξιοτήτων.
Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας και αφορούν τον σχεδιασμό ιστοσελίδων και την προβολή διαφημίσεων είναι οι ακόλουθες:

Επιπλέον, αν οι πελάτες μας επιθυμούν να προφέρουμε υπηρεσίες γραφιστικής που δεν σχετίζονται με την digital / ψηφιακή παρουσίαση και προώθηση μιας εταιρείας προσφέρουμε και τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας
  • Δημιουργία card visit
  • Σχεδιασμός διαφημιστικών εντύπων
  • Σχεδιασμός καταλόγου – μενού εστιατορίων
  • Σχεδιασμός ετικέτας – συσκευασίας

Εαν θέλετε μια προσφορά για οποιαδήποτε από τις παραπάνω υπηρεσίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Ανακατασκευή / Σχεδιασμός Ιστοσελίδων με Χρήση SEO

Είστε σε αναζήτηση υπηρεσιών για τον σχεδιασμός ή την ανακασκευή της ιστοσελίδας σας; Επιθυμείτε το design του ιστοτοπου σας να είναι μοναδικό και να αναδεικνύει τον επαγγελματισμό στο αντικείμενο με το οποίο δραστηριοποιήστε; Μπορούμε με χαρά να σχεδιάσουμε τον ιστότοπο που σας εκφράζει και να πετύχουμε ένα μοναδικό design που ταυτόχρονα θα βασίζεται στις αρχές του SEO. Με αυτό τον τρόπο σχεδιάζουμε την ιστοσελίδα σας αφού πρώτα κάνουμε έρευνα στο αντικείμενο που δραστηριοποιήστε και στο target audience σας. Το αποτέλεσμα του σχεδιασμού διαμορφώνεται έτσι ώστε να παρέχει τις πληροφορίες και τα προϊόντα που οι υποψήφιοι πελάτες σας αναζητούν και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να εγγυηθεί ένα πετυχημένο αποτέλεσμα.

Η διαφορά ανακατασκευής ιστοσελίδων με SEO σε σύγκριση με σχεδιασμό χωρίς SEO

Η διαφορά είναι μεγάλη στην ποσότητα της οργανική κίνησης που μπορεί ένας νέος σχεδιασμός με στόχο την ανακατασκευή ιστοσελίδας με την χρήση SEO να φέρει αλλά και κατά συνέπεια στο αποτέλεσμα για μια επιχείρηση. Ο παραδοσιακός σχεδιασμός ιστοσελίδων γίνεται κυρίως από γραφίστες ή επαγγελματίες UX και UI.

Σύμφωνα με τον ορισμό του Wikipedia:

Ο σχεδιασμός της εμπειρίας χρήστη (User experience design – UX, UXD, UED ή XD) είναι η διαδικασία βελτίωσης της ικανοποίησης των χρηστών όσο αφορά ένα προϊόν΄/ υπηρεσία, βελτιώνοντας τη χρηστικότητα, την προσβασιμότητα και την ευχαρίστηση του χρήστη κατά της διάρκεια αλληλεπίδρασης του με το προϊόν. Ο σχεδιασμός της εμπειρίας του χρήστη καλύπτει τον παραδοσιακό σχεδιασμό αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (HCI) και το επεκτείνει καλύπτοντας όλες τις πτυχές ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας όπως αντιλαμβάνονται οι χρήστες.
(Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/User_experience_design)

και

Η διεπαφή χρήστη (UI – user interface), στον τομέα του βιομηχανικού σχεδιασμού της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, είναι ο χώρος όπου συμβαίνουν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων και μηχανών. Ο στόχος αυτής της αλληλεπίδρασης είναι να επιτρέψει την αποτελεσματική λειτουργία και τον έλεγχο της μηχανής από τον ανθρώπινο, ενώ το μηχάνημα τροφοδοτεί ταυτόχρονα πληροφορίες που βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του χρήστη.
(Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/User_interface)

Μετά την ανάγνωση των παραπάνω ορισμών και εξηγήσεων σχετικά με το UX και το UI παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στο SEO. Και οι δύο ορισμοί δίνουν προσοχή στον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης αλληλεπιδρά με έναν ιστότοπο (UX) και την εντύπωση που ένας ιστότοπος θα δώσει στον ίδιο χρήστη (UI). Δεν γίνεται αναφορά στο πως τα στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό θα φέρουν οργανική κίνηση σε έναν ιστότοπο. Έτσι, δεν υπάρχει καμία σκέψη για σχεδιασμό ιστοσελίδων με γνώμονα το SEO. Η δυνατότητα να προσελκύσουμε οργανική κίνηση σε μια ιστοσελίδα είναι εξαιρετικά σημαντική ειδικά όσο ο ανταγωνισμός σε κάθε αντικείμενο αυξάνεται.

Ο σχεδιασμός ενός ιστότοπου με στόχο την οργανική κίνηση είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία, η οποία μπορεί να ενισχυθεί από το UX και το UI, αλλά δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τεχνικές που χρησιμοποιούνται για το UX και το UI. Οι υπηρεσίες σχεδιασμού ιστοσελίδων με χρήση SEO μπορούν να οδηγήσουν μια επιχείρηση στο δρόμο της επιτυχίας μέσα από την διαδικασία online έρευνας αγοράς. Οι αποφάσεις για τον σχεδιασμό της ιστοσελίδας βασίζονται σε στατιστικά δεδομένα και όχι σε υποθέσεις και περιορισμένη εμπειρία σε ένα επιχειρηματικό αντικείμενο. Μόλις παρουσιάσουμε στους χρήστες αυτό που επιθυμούν, οι πιθανότητες να καλύψουμε την ανάγκη τους και να τους διατηρήσουμε ευχαριστημένους αυξάνονται. Αυτό το γεγονός κατά συνέπεια αυξάνει και τις πιθανότητες να τους οδηγήσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, είτε αυτό αφορά μια πώληση, είτε μια τηλεφωνική επικοινωνία, είτε μια συμπλήρωση φόρμας μέσα από την ιστοσελίδα μας. Σχεδιάζοντας μια ιστοσελίδα με την χρήση SEO τεχνικών πραγματοποιούμε μια πολύτιμη έρευνα μάρκετινγκ SEO που είναι απαραίτητη για να κατανοήσουμε τους υποψήφιους πελάτες μας

Πως μπορεί ο ανακατασκευή ιστοσελίδων με SEO να μας βοηθήσει να προβλέψουμε τις ανάγκες των πελατών μας

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη συζήτηση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και πως αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι αλγόριθμοι της Google τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει και βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα αποτελέσματα των αναζητήσεων που κάνουμε στην μηχανή αναζήτησης της Google γίνονται όλο και πιο έγκυρα και μας αποκαλύπτουν αυτό που πραγματικά ψάχνουμε. Και αυτό είναι μόνο η αρχή… Γιατί οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης μαθαίνουν από μόνοι τους και όσο ο χρόνος περνάει βελτιώνονται. Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά τα bots της Google να κατανοήσουν καλύτερα τη συμπεριφορά των χρηστών και ως εκ τούτου τις προθέσεις τους. Οι επαγγελματίες SEO έχουν πρόσβαση σε πολύτιμα εργαλεία και δεδομένα τα οποία μπορούν να αναλύσουν έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν κομμάτια από αυτή τη γνώση. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να κατανοήσουν τι επιθυμούν οι χρήστες ενώ αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα / υπηρεσίες. Αυτή η γνώση μπορεί να καταγραφεί με τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιηθεί στην διαδικασία σχεδίασης ιστοσελίδων με την χρήση SEO. Στο portfolio μας θα βρείτε πολλά παραδείγματα από τους πελάτες μας που μας εμπιστεύθηκαν την υλοποίηση μιας τέτοιας ανάλυσης και τώρα είναι πολύ ευχαριστημένοι με την απόφασή τους και τα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει.

Η ανακατασκευή ιστοσελίδων με χρήση SEO δεν αφορά μόνο on-page SEO

Ίσως να αναρωτιέστε αν ένα πολύ καλό plugin SEO (όπως το Yoast SEO WP plugin) είναι αρκετό για να βελτιστοποιήσετε την ιστοσελίδα σας για να φέρει οργανική κίνηση. Το Yoast SEO είναι ένα πολύ καλό plugin αλλά είναι ένα εργαλείο που επικεντρώνεται κυρίως στις επί μέρους σελίδες μιας ιστοσελίδας. Το Yoast SEO από μόνο του δεν μπορεί να διεξάγει έρευνα μάρκετινγκ SEO στο αντικείμενο μια επιχείρησης, μιας συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων ή υπηρεσιών. Μας βοηθά να κάνουμε το on-page SEO γρηγορότερα και ακριβέστερα, αλλά δεν διαθέτει δεξιότητες ποιοτικής έρευνας αγοράς κάτι που επιβάλλεται να διαθέτει ένας επαγγελματίας σύμβουλος SEO. Το Yoast SEO δεν μπορεί από μόνο του να σχεδιάσει την στρατηγική SEO ενός ιστότοπου και μια τέτοια στρατηγική είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση. Ένας επαγγελματίας SEO θα πρέπει να κάνει έρευνα σε ένα θέμα/αγορά/αντικείμενο και να υποβάλει πρόταση στον πελάτη σχετικά με το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, αφού συζητήσει με τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης πως μπορούν να υλοποιηθούν κάποιες επιχειρηματικές ιδέες. Στη συνέχεια, ο επαγγελματίας SEO θα οριστικοποιήσει τη δομή της ιστοσελίδας και θα δώσει οδηγίες σχετικά με το πώς πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτό απαιτεί τον συντονισμό του με τους προγραμματιστές και τους επαγγελματίες UX και UI (αν υπάρχουν ανάλογα με το μέγεθος του έργου) προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από τεχνική και αισθητική άποψη. Εάν είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε έναν ιστότοπο για την επιχείρησή σας ή να επανασχεδιάσετε ένα site που έχετε ήδη συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία σε θέματα SEO.

Σας ενδιαφέρει η ανακατασκευή ιστοσελίδων με την χρήση SEO τεχνικών;

Αν θέλετε να ανακατασκευάσουμε μια ιστοσελίδα ή ένα eshop με στόχο καλύτερη αισθητική, λειτουργικότητα αλλά και περισσότερη οργανική κίνηση στείλτε μας πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας συμπληρώνοντας την “Φόρμα προσφοράς” και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Τα έργα μας

Δείτε στην συνέχεια δείγματα της δουλειάς μας και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε.

Αναπτύξτε την επιχείρησή σας

Εμπιστευτείτε μας και θα σας βοηθήσουμε να αυξήσετε το κέρδος της επιχείρησής σας