Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας

Η δημιουργία εταιρικής ταυτότητας είναι το θεμέλιο που δίνει τον τόνο σε όλες τις προσπάθειες μάρκετινγκ μιας επιχείρησης .

Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας2023-01-31T11:51:24+00:00

Αν ενδιαφέρεστε για υπηρεσίες σχεδιασμού εταιρικής ταυτότητας  επικοινωνήστε μαζί μας. Δημιουργούμε την εταιρική ταυτότητα των πελατών μας σύμφωνα με το ύφος και αντικείμενο της εταιρείας τους.

Ο σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας είναι το κλειδί για την οικοδόμηση μιας επιτυχημένης επιχείρησης. Είναι το θεμέλιο που δίνει τον τόνο σε όλες τις προσπάθειες μάρκετινγκ της επιχείρησης και συμβάλλει στη δημιουργία αναγνωρισιμότητας της μάρκας. Ένας ισχυρός σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να ξεχωρίσει από τους ανταγωνιστές της και να δημιουργήσει ένα ισχυρό, αναγνωρίσιμο εμπορικό σήμα. Πρόκειται για έναν συνδυασμό οπτικών στοιχείων, όπως λογότυπα, χρώματα, τυπογραφία και εικόνες, που μεταφέρουν το μήνυμα και τις αξίες της επιχείρησης στους πελάτες της. Ο σχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας αποτελεί κρίσιμο μέρος της δημιουργίας μιας επιτυχημένης επιχείρησης, καθώς μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της προβολής, στην εδραίωση της εμπιστοσύνης και στη δημιουργία αφοσίωσης μεταξύ των πελατών. Με τη σωστή χρήση του σχεδιασμού εταιρικής ταυτότητας, οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα μοναδικό, αναγνωρίσιμο εμπορικό σήμα που οι πελάτες μπορούν να αναγνωρίσουν και να εμπιστευτούν.

Τι περιλαμβανει ο σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας;

Ο σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας σαν μια διαδικασία δημιουργίας μιας μοναδικής οπτικής αναπαράστασης μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει εντύπωση και να μεταφέρει την προσωπικότητα της εταιρείας συνήθως περιλαμβάνει:
* λογότυπο : Το λογότυπο είναι το κύριο στοιχείο μιας εταιρικής ταυτότητας, καθώς χρησιμοποιείται συχνά για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε διάφορα πλαίσια, όπως η διαφήμιση, η σήμανση και η συσκευασία προϊόντων. Το λογότυπο πρέπει να είναι ένα μοναδικό και αναγνωρίσιμο σύμβολο που να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τις αξίες και την αποστολή της εταιρείας.
* επαγγελματική κάρτα: Η επαγγελματική κάρτα είναι σημαντική για τη δημιουργία μιας πρώτης εντύπωσης κατά τη δικτύωση με πιθανούς πελάτες και πελάτες.
* επιστολόχαρτο: Το επιστολόχαρτο είναι απαραίτητο για την επίσημη επικοινωνία και χρησιμεύει ως υπενθύμιση της ταυτότητας της εταιρείας.
* φάκελο/φάκελο: Οι φάκελοι και οι φάκελοι αποτελούν επίσης μέρος του σχεδιασμού της εταιρικής ταυτότητας, καθώς χρησιμοποιούνται συχνά για τη συσκευασία υλικών μάρκετινγκ και άλλων εγγράφων που σχετίζονται με την εταιρεία.

Επιπλέον, ο σχεδιασμός μιας εταιρικής ταυτότητας μπορεί να επεκταθεί επίσης και στην δημιουργία μιας ιστοσελίδας που θα έχει το ίδιο ύφος με την εταιρική ταυτότητα, banners, επιγραφές, αφίσες κ.α.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας εταιρικής ταυτότητας για μια επιχείρηση;

Η δημιουργία εταιρικής ταυτότητας για μια επιχείρηση μπορεί να είναι εξαιρετικά επωφελής. Η εταιρική ταυτότητα είναι το δημόσιο πρόσωπο μιας εταιρείας και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μιας εικόνας και την προβολή ενός επιθυμητού μηνύματος σε πελάτες, πελάτες και συνεργάτες. Βοηθά στη δημιουργία μιας ενιαίας παρουσίας που αντικατοπτρίζει την αποστολή, τις αξίες και τους στόχους της εταιρείας.

Η δημιουργία μιας ενοποιημένης εταιρικής ταυτότητας βοηθά στη δημιουργία μιας μοναδικής μάρκας που μπορεί να αναγνωριστεί εύκολα και θα δημιουργήσει πίστη, εμπιστοσύνη και αναγνώριση μεταξύ των πελατών. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η εταιρεία σας ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό και είναι πιο εύκολο να τη θυμάστε όταν οι πελάτες λαμβάνουν αποφάσεις αγοράς.

Μια συνεκτική εταιρική ταυτότητα συμβάλλει επίσης στη δημιουργία μιας αίσθησης ενότητας και επαγγελματισμού εντός της εταιρείας. Όταν όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν την αποστολή και το όραμα της εταιρείας, είναι πιο πιθανό να εργαστούν για την επίτευξη αυτών των στόχων. Επίσης, διευκολύνει τους υπαλλήλους να παραμένουν στο ίδιο σήμα όταν αλληλεπιδρούν με τους πελάτες, καθώς έχουν σαφή αντίληψη του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία θέλει να εκπροσωπείται.

Τέλος, η εταιρική ταυτότητα βοηθά στη διασφάλιση της συνέπειας σε όλες τις πτυχές της επιχείρησής σας. Αυτό περιλαμβάνει τα πάντα, από το λογότυπο και τα στοιχεία επωνυμίας, μέχρι το φυσικό περιβάλλον, το υλικό μάρκετινγκ και την εξυπηρέτηση πελατών. Η δημιουργία μιας συνεπούς εμπειρίας για τους πελάτες σε όλα αυτά τα σημεία επαφής μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, που είναι απαραίτητες για την επιτυχία.

 

Ποιες ειναι οι προυποθέσεις για τον επιτυχημένο σχεδιασμό μιας εταιρικης ταυτοτητας;

Ο σχεδιασμός μιας επιτυχημένης εταιρικής ταυτότητας απαιτεί προσεκτική εξέταση πολλών βασικών στοιχείων. Πρώτα απ’ όλα, ο σχεδιασμός πρέπει να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την αποστολή και τις αξίες της εταιρείας. Θα πρέπει να επικοινωνεί το εμπορικό σήμα της εταιρείας με θετικό τρόπο που να είναι αναγνωρίσιμο στους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες. Επιπλέον, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη το προοριζόμενο κοινό κατά το σχεδιασμό μιας εταιρικής ταυτότητας. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χρώματα, οι γραμματοσειρές και οι εικόνες που θα αντιπροσωπεύουν καλύτερα την εταιρεία και το εμπορικό σήμα της. Επιπλέον, το λογότυπο θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες πλατφόρμες, όπως έντυπο υλικό, ιστότοποι και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλες οι πτυχές της εταιρικής ταυτότητας είναι συνεπείς, προκειμένου να δημιουργηθεί μια συνεκτική και ενιαία εικόνα της μάρκας.

Τα βήματα που ακολουθούμε;

1. Συγκέντρωση και εξέταση των απαιτήσεών σας
Η διαδικασία ξεκινά με την καταγραφή των κλίσεων και των αναγκών σας. Η ομάδα μας κατευθύνει μια έρευνα του οργανισμού σας και των αντικειμένων σας και σας παρουσιάζει τις προτάσεις μας.
2. Επίδειξη των πρωταρχικών παραδειγμάτων
Το έμπειρο προσωπικό μας από το τμήμα οπτικής επικοινωνίας, αφού ολοκληρώσει την απαραίτητη διερεύνηση στο τμήμα του αντικειμένου σας, ξεκινά με την παραγωγή έως και 3 περιγραμμάτων.
3. Τροποποιήσεις στο επιλεγμένο σχέδιο
Αφού καταλήξουμε στο προσχέδιο που ταιριάζει καλύτερα στο ύφος και το γούστο του οργανισμού σας, συνεχίζουμε, αν χρειαστεί, με τις σημαντικές τροποποιήσεις.
4. Ολοκλήρωση και μεταφορά των σχεδίων
Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου, η ετοιμότητα των σχεδίων και των αρχείων να σας δοθούν σε έγγραφα υψηλού στόχου με στόχο να μπορούν να αξιοποιηθούν σε οποιαδήποτε μάχη του οργανισμού σας.

Εχουμε εμπειρία χρόνων στον σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας. Σήμερα είναι η μέρα να ξεκινήσουμε μια επιτυχημένη συνεργασία.

Επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες

Πως μπορώ να δοκιμάσω το λογότυπό μου;2023-01-11T10:23:57+00:00

Συνήθως αφού δημιουργηθούν πολλαπλές παραλλαγές σχεδιασμού ενός λογότυπου, είναι οι πελάτες μας αρχίζουν να το δοκιμάζουν. Αυτό γίνεται παρουσιάζοντάς το στους φίλους τους, την οικογένειά τους, πελάτες τους και άτομα που γενικά εμπιστεύονται για το γούστο τους. Με αυτό τον τρόπο λαμβάνουν υπόψιν τους τις προτιμήσεις και άλλων ατόμων. Κάποιοι επίσης μπορεί να δημοσιεύσουν τις παραλλαγές του λογοτύπου τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ρωτήσουν τους οπαδούς τους ποια παραλλαγή του λογοτύπου τους αρέσει περισσότερο. Μεγάλες εταιρείες επίσης όταν δημιουργούν ένα νέο λογότυπο, προσλαμβάνουν μια επαγγελματική υπηρεσία δοκιμής λογοτύπων για να έχουν γνήσια αποτελέσματα από τις δοκιμές των νέω τους λογότυπων.

Υπάρχουν τάσεις και τεχνικές στην διαδικασία σχεδιασμού λογοτύπων;2023-01-11T10:10:46+00:00

Όταν δημιουργείται ένα σχέδιο λογότυπου, πρέπει να υπάρχουν κατά νου οι τελευταίες τάσεις και τεχνικές σχεδιασμού λογότυπων που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες σχεδιαστές σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα δώσει στο λογότυπό ένα πλεονέκτημα και θα το κάνει να ξεχωρίζει στην αγορά. Οι τάσεις στη σχεδίαση λογοτύπων αλλάζουν κάθε λίγα χρόνια με την εμφάνιση νέων στυλ και αισθητικής. Ακολουθούν ορισμένες τάσεις σχεδιασμού λογοτύπων που χρησιμοποιούνται σήμερα στη βιομηχανία σχεδιασμού λογοτύπων. Τάσεις λογότυπων:

Τυπογραφία: Κάθε σχεδιασμός λογότυπου βασίζεται στην ιδέα της γραμματοσειράς του λογότυπου. Αυτό συμβαίνει επειδή τα λογότυπα είναι συχνά σύντομα και πρέπει να τραβήξουν την προσοχή του θεατή σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Η γραμματοσειρά που επιλέγεται για ένα λογότυπό θα είναι η πρώτη οπτική επικοινωνία που έχει η μάρκα με το κοινό της, οπότε είναι πολύ σημαντικό να επιλεχθεί σωστά.

Διανυσματικά γραφικά: Τα διανυσματικά γραφικά δημιουργούνται με τη χρήση μαθηματικών εξισώσεων, οι οποίες εφαρμόζονται για τη δημιουργία εικόνων και σχημάτων. Είναι πιο λεπτομερή και ακριβή από τα raster graphics (εικόνες bitmap). Τα διανυσματικά γραφικά είναι μια δημοφιλής επιλογή για λογότυπα, επειδή επιτρέπουν απεριόριστες παραλλαγές χρωμάτων και μεγεθών και μπορούν να κλιμακωθούν σε οποιοδήποτε μέγεθος χωρίς καμία απώλεια ποιότητας.

Χρειάζεται προετοιμασία για τη διαδικασία σχεδιασμού λογότυπου;2023-01-11T10:05:16+00:00

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός λογότυπου είναι ο καταιγισμός ιδεών και η έρευνα οπτικών εννοιών που έχουν απήχηση στην επωνυμία μιας επιχείρησης. Μπορεί να ξεκινήσει με την ανάπτυξη μιας μοναδικής οπτικής μεταφοράς για την επωνυμία μιας επιχείρησης που δημιουργεί οπτική σύνδεση με την αγορά-στόχο σας. Αυτή η οπτική μεταφορά μπορεί να βασίζεται στο όνομα, το όραμα, την αποστολή, το προϊόν, την υπηρεσία ή ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη στην επιχειρηματική πορεία μιας επιχείρησης. Ένας άλλος τρόπος για να βρεθούν οπτικές ιδέες για ένα λογότυπο  είναι να εξεταστούν τα λογότυπα των ανταγωνιστών μιας επιχείρησης και να αναλύθούν με σκοπό να βρεθεί τι λειτουργεί και τι όχι στο σχεδιασμό του λογότυπού τους. Αναλύοντας τα λογότυπα των ανταγωνιστών μιας επιχείρησης, μπορεί να προκύψουν ιδέες για το τι λειτουργεί οπτικά και τι όχι σε ένα λογότυπο, και μπορείτε να χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες για την δημιουργία ενός μοναδικού σχεδίου λογότυπου που να αντιπροσωπεύει καλύτερα την επιχείρησή.

Τι είναι το λογότυπο και γιατί είναι σημαντικό;2023-01-11T09:58:12+00:00

Το λογότυπο, εν συντομία, είναι ένα οπτικό σήμα ή σύμβολο που χρησιμοποιείται συνήθως από τις επιχειρήσεις για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Είναι συχνά το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο μιας εταιρείας και έχει γίνει σχεδόν εξίσου σημαντικό με την επωνυμία της επιχείρησης. Το λογότυπο χρησιμοποιείται συχνά σε επαγγελματικές κάρτες, επιστολόχαρτα, διαφημίσεις, ιστότοπους, συσκευασίες προϊόντων και εμπορεύματα όπως ρούχα, τσάντες και αναμνηστικά. Είναι μια οπτική αναπαράσταση του εμπορικού σήματος της εταιρείας που λειτουργεί που βοηθά την αναγνωρισιμότητά της. Η δημιουργία ενός λογότυπου που αντιπροσωπεύει μια επιχείρησή και είναι εύκολα κατανοητό από τους δυνητικούς πελάτες της είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Το λογότυπο πρέπει να είναι μοναδικό, απλό, αξιομνημόνευτο και κατάλληλο για το εμπορικό σήμα μιας επιχείρησης. Θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει την αποστολή, το όραμα και τις αξίες της εταιρείας. Ένα λογότυπο που αντιπροσωπεύει καλά την επωνυμία μιας επιχείρησης θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της προβολής της και θα τη βοηθήσει να ξεχωρίσει ανάμεσα στις άλλες εταιρείες του κλάδου της.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αυξήσετε τις πωλήσεις και το κέρδος της επιχείρησής σας! Η ανάπτυξη είναι ένα αποτέλεσμα που μπορούμε να επιτύχουμε σε συνεργασία!

Γιατί να μας επιλέξετε?

Επιλέξτε την απάντηση που σας ταιριάζει:

 • Επειδή προσφέρουμε επαγγελματικές υπηρεσίες
 • Επειδή έχουμε πολλά χρόνια εμπειρίας στον σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας
 • Επειδή μπορούμε να υποστηρίξουμε πλήρως την προβολή της επιχείρησής σας
 • Επειδή ακούμε τους πελάτες μας
 • Επειδή οι πελάτες μας είναι οι καλύτεροι πωλητές μας
 • Επειδή προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές

Επιτρέψτε μας να σας δώσουμε την δική μας απάντηση στο παραπάνω ερώτημα.

Γιατί νοιαζόμαστε για το αποτέλεσμα!

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει να μας επιλέξετε. Επειδή μας ενδιαφέρει η επιχειρηματική σας ιδέα και η επιχείρησή σας και θέλουμε να σας βοηθήσουμε να πετύχετε. Γιατί θα σας πούμε την ειλικρινή μας γνώμη. Επειδή αναπτύσουμε την επιχείρησή μας διατηρώντας τους πελάτες μας ευχαριστημένους και βοηθώντας τους να αναπτυχθούν!

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ζητήστε μια προσφορά

  Τα έργα μας

  Δείτε στην συνέχεια δείγματα της δουλειάς μας και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε.

  Αναπτύξτε την επιχείρησή σας

  Εμπιστευτείτε μας και θα σας βοηθήσουμε να αυξήσετε το κέρδος της επιχείρησής σας

  Τίτλος

  Go to Top