Όταν αναφερόμαστε στην επιχειρηματική προώθηση, δύο όροι που συχνά χρησιμοποιούνται είναι η “διαφήμιση επιχείρησης” και η “προώθηση επιχείρησης.” Παρόλο που αυτοί οι όροι μπορεί να φαίνονται παρόμοιοι, υπάρχουν ορισμένες βασικές διαφορές μεταξύ τους οι οποίες είναι σημαντικές στον καθορισμό της στρατηγικής μάρκετινγκ μιας επιχείρησης.

Διαφήμιση Επιχείρησης

Η διαφήμιση επιχείρησης αναφέρεται συνήθως σε μια ευρύτερη προσέγγιση της προώθησης, προκειμένου να δημιουργηθεί γενική αναγνώριση και επίγνωση της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι προσπαθείτε να φτάσετε όσο το δυνατόν περισσότερο κοινό, ανεξαρτήτως αν είναι άμεσα έτοιμο να αγοράσει τώρα το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Για παράδειγμα, αν έχετε ένα e-commerce κατάστημα ρούχων, η διαφήμιση επιχείρησης μπορεί να περιλαμβάνει:

Διαφημίσεις στο Facebook και το Instagram: Δημιουργήστε ελκυστικές διαφημίσεις που θα εμφανίζονται στις τροφές ειδήσεων των χρηστών, προκειμένου να δημιουργήσετε επίγνωση για το επίπεδο της μόδας που προσφέρετε.

Διαφημίσεις στο Google Ads: Κατασκευάστε διαφημίσεις που θα εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης του Google όταν οι άνθρωποι αναζητούν ρούχα και μόδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαφήμιση επιχείρησης απαιτεί πάντα διαφημιστικό budget για τη χρηματοδότηση αυτών των διαφημίσεων και την επίτευξη ευρείας κάλυψης.

Προώθηση Επιχείρησης

Από την άλλη πλευρά, η προώθηση επιχείρησης επικεντρώνεται στην προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών προς πώληση, καθώς και στην ανάπτυξη στενών σχέσεων με τους πελάτες αλλά και συνεργασίες με άλλες εταιρείες που μπορούν συμπληρωματικά να προωθήσουν την επιχείρησή στην οποία αναφερόμαστε και τα προϊόντα της.

Ας δώσουμε ένα παράδειγμα πως αυτό πχ λειτουργεί αν η επιχείρηση για την οποία συζητάμε είναι ένα e-commerce κατάστημα ρούχων. Η προώθηση της μπορεί να περιλαμβάνει:

Email Marketing και Προσωπικές Προσφορές: Εκστρατείες email στους εγγεγραμμένους χρήστες σας με ειδικές προσφορές για τα νέα ρούχα.

Συνεργασία με Fashion Bloggers και Influencers: Συνεργασίες με influencers και fashion bloggers για την πρόωθηση συγκεκριμένων προϊόντων και την δημιουργία σχέσεων με το κοινό τους.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η προώθηση επιχείρησης δεν απαιτεί πάντα διαφημιστικό budget, ειδικά όταν πρόκειται για στρατηγικές όπως δημιουργία συνεργασιών, email marketing, και άλλες προσεγγίσεις που δεν ενέχουν άμεσα δαπάνες διαφήμισης. Παρόλα αυτά, τέτοιες ενέργειες απαιτούν χρόνο έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι συνεργασίες και η στρατηγική τους.

Μια καλά ισορροπημένη στρατηγική μάρκετινγκ, η οποία λαμβάνει υπόψη τόσο τη διαφήμιση επιχείρησης όσο και την προώθηση επιχείρησης, μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της αναγνώρισης μιας επιχείρησής και στην προώθήση την πώληση των προϊόντων της με επιτυχία.