Υπηρεσίες στρατηγικού SEO

Η παροχή υπηρεσιών στρατηγικής SEO είναι ένα δύσκολο έργο που απαιτεί πολλή έρευνα και ανάλυση δεδομένων, καλή γνώση του περιβάλλοντος SEO και των τάσεων του, καθώς και καλές δεξιότητες οργάνωσης και επικοινωνίας. Προϋποθέτει επίσης την καλή κατανόηση των αρχών κατασκευής ιστοσελίδων καθώς και την ανάγκη αναλυτικής σκέψης και δημιουργικότητας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο ιστότοπος και όσα περισσότερα θέματα καλύπτει, τόσο περισσότερο χρειάζεται η στρατηγική SEO για να καταλήξουμε σε μια αποτελεσματική λύση που επικεντρώνεται στην επίτευξη ποιοτικών αποτελεσμάτων και όχι μόνο στην κάλυψη της ανάγκης της δημιουργίας μιας ιστοσελίδας. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για την δημιουργία και αποδοχή ενός marketing brand και αυτό είναι σημαντικό έτσι ώστε να μπορείτε να παρουσιάσετε την επιχείρησή σας ως μια από τις ηγετικές επιχειρήσεις στον τομέα της. Η καλή στρατηγική SEO είναι ανεκτίμητη για την επίτευξη αυτού του στόχου και κύριος στόχος σας θα πρέπει πάντα να είναι η ποιότητα.

Τι ακριβώς είναι οι υπηρεσίες στρατηγικού SEO

Η στρατηγική SEO είναι μια διαδικασία έρευνας που στόχο έχει την ανακάλυψη των σημαντικών τομέων (κατηγορίες προϊόντων / υπηρεσιών, πληροφοριών) στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί μια επιχείρηση για να προσεγγίσει τους υποψήφιους πελάτες της. Αυτοί οι τομείς, καθορίζονται πρώτα από όλα από αυτό που οι υποψήφιοι πελάτες αναζητούν. Η υπηρεσία στρατηγικού SEO επικεντρώνεται κυρίως στον καθορισμό του περιεχομένου, αλλά προσφέρει επίσης πληροφορίες που μπορούν επίσης να επηρεάσουν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την επιχείρηση. Οπως, προτάσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει, την βάση πληροφοριών που προσφέρει, τα κανάλια που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της κ.α.

Το SEO δεν είναι μόνο λέξεις-κλειδιά αλλά ουσιαστικά είναι η διαδικασίας κατανόησης των προθέσεων των υποψήφιων πελατών. Η κατανόηση των υποψήφιων πελατών απαιτεί σημαντικό χρόνο και προσπάθεια. Αφού γίνει ένα σχέδιο δράσης, εγκριθεί και εφαρμοστεί, οι επιδόσεις του πρέπει επίσης να παρακολουθούνται και να τροποποιούνται όποτε αυτό απαιτείται. Η στρατηγική SEO είναι μια συνεχής διαδικασία που εξελίσσεται καθώς οι προσδοκίες του κοινού και ο ανταγωνισμός εξελίσσονται.

Για τις μικρές ιστοσελίδες και τις τοπικές επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες στρατηγικής SEO απαιτούν αρχικά μια πολύ καλή ανάλυση και σχέδιο δράσης, αλλά απαιτούν πολύ λιγότερο χρόνο και συντήρηση. Οι μεγαλύτεροι ιστότοποι χρειάζεται να επενδύσουν σε αυτή την υπηρεσία ανά τακτά χρονικά διαστήματα και μερικοί μάλιστα θα πρέπει να την συμπεριλάβουν στις μηνιαίες τους δαπάνες για να εξασφαλίσουν μια κορυφαία παρουσία στα οργανικά αποτελέσματα της Google σε όλες τις λέξεις κλειδιά / θέματα που τις ενδιαφέρουν.

Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία στρατηγικού SEO

Ένα ολοκληρωμένο πλάνο SEO για έναν νέο πελάτη πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία:

1. Έρευνα και ανάλυση της στρατηγικής SEO

 • Συζητήσεις με τον πελάτη για την καλύτερη δυνατόν κατανόηση του αντικειμένου της επιχείρησης και των επιχειρηματικών στόχων / προθέσεων.
 • Τεχνικός έλεγχο SEO που θα μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε ότι σε τεχνικό επίπεδο ο ιστότοπος δεν έχει προβλήματα.
 • Ανάλυση της τρέχουσας οργανικής κυκλοφορίας του ιστότοπου: ο στόχος εδώ είναι να βρούμε πλεονεκτήματα SEO, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές πάντα σε επίπεδο SEO. Αυτή η διαδικασία είναι σαν SWOT ανάλυση αλλά σε επίπεδο SEO και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το που βρίσκεται η επιχείρηση και το που μπορούμε να φτάσουμε σε επίπεδο επισκεψιμότητας.
 • Βαθύτερη ανάλυση της δυναμικής της επισκεψιμότητας εστιάζοντας σε συγκεκριμένα θέματα και εμβάθυνση των προθέσεων των χρηστών Π.χ. Υπάρχει κάτι άμεσα συνδεδεμένο με τα θέματα που αναζητούν οι χρήστες που μας λείπεί; Ή υπάρχουν πρόσθετα θέματα που σχετίζονται με το θέμα του ιστότοπου τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε πελάτες με προοπτική;
 • Ερευνα και ανάλυση του ανταγωνισμού και των τακτικών τους όσο αφορά το SEO και την προώθηση των ιστοσελίδων τους.

2. Πλάνο στρατηγικής SEO

Αυτό το βήμα περιλαμβάνει την υποβολή μιας έκθεσης σχετικά με τα ευρήματα του πρώτου και την παροχή συστάσεων σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

 • Προτάσεις για τεχνική βελτιστοποίηση SEO.
 • Προτάσεις για τη δομή πλοήγησης για την καλύτερη κάλυψη των θεμάτων που ανακαλύφθηκαν στο πρώτο στάδιο.
 • Προτάσεις βελτιστοποίησης των σελίδων προορισμού, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων τεχνικών πτυχών αλλά και πτυχών περιεχομένου.
 • Προτάσεις για ανάληψη δράσης.
 • Προτάσεις για δημιουργία εσωτερικών συνδέσμων.
 • Προτάσεις για off page SEO.

3. Στάδιο υλοποίησης στρατηγικής SEO

Αυτό είναι το μέρος όπου οι προτάσεις πρέπει να εισέλθουν στο στάδιο της υλοποίησης και να γίνουν πραγματικότητα. Αυτό το στάδιο συνήθως απαιτεί τη συμμετοχή προγραμματιστών (μερικές φορές τόσο back-end όσο και front-end) καθώς και συνεργασία με εκδότες ή τμήματα μάρκετινγκ (όταν ο ιστότοπος είναι μεγάλος). Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο που διαμορφώνεται και λειτουργεί μια επιχείρηση.

4. Συνεχής παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και τροποποίηση της στρατηγικής όταν είναι απαραίτητο

Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την παρακολούθηση και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων που επιφέρουν οι προτάσεις που εφαρμόζονται. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για να διασφαλίσουμε ότι όλα έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις προτάσεις και για να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο των αλλαγών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με τον αντίκτυπο, πρέπει να ληφθούν πρόσθετες δράσεις για να εξασφαλιστούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

5. Μηνιαία αναφορά

Η μηνιαία αναφορά είναι επίσης ένα συνεχιζόμενο έργο που πρέπει να γίνεται όταν μια εταιρεία SEO προσφέρει υπηρεσίες στρατηγικής SEO. Οι αναφορές είναι σημαντικές, έτσι ώστε να κατανοήσουμε τα αποτελέσματα του SEO και να αξιολογήσουμε πόσο μακριά είμαστε από τους στόχους που έχουν τεθεί.

Σας ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες στρατηγικού SEO?

Αν πιστεύετε ότι το στρατηγικό SEO είναι μια ενδιαφέρουσα υπηρεσία, στείλτε μου μερικές πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας συμπληρώνοντας την “φόρμα προσφοράς υπηρεσιών SEO” και θα σας απαντήσω με μια προσφορά.

Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε να αυξήσετε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σας και τους πελάτες σας. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αυξήσετε τις πωλήσεις και το κέρδος της επιχείρησής σας! Η ανάπτυξη είναι ένα αποτέλεσμα που μπορούμε να επιτύχουμε σε συνεργασία!

Γιατί να μας επιλέξετε?

Επιλέξτε την απάντηση που σας ταιριάζει:

 • Επειδή προσφέρουμε επαγγελματικές υπηρεσίες
 • Επειδή έχουμε πολλά χρόνια εμπειρίας με το WordPress
 • Επειδή μπορούμε να υποστηρίξουμε πλήρως την επιχείρησή σας στο διαδίκτυο
 • Επειδή ακούμε τους πελάτες μας
 • Επειδή οι πελάτες μας είναι οι καλύτεροι πωλητές μας
 • Επειδή προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές

Επιτρέψτε μας να σας δώσουμε την δική μας απάντηση στο παραπάνω ερώτημα.

ΓΙΑΤΙ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει να μας επιλέξετε. Επειδή μας ενδιαφέρει η επιχειρηματική σας ιδέα και η επιχείρησή σας και θέλουμε να σας βοηθήσουμε να πετύχετε. Γιατί θα σας πούμε την ειλικρινή μας γνώμη. Επειδή αναπτύσουμε την επιχείρησή μας διατηρώντας τους πελάτες μας ευχαριστημένους και βοηθώντας τους να αναπτυχθούν!

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ζητήστε μια προσφορά

  Πακέτα Κατασκευής Ιστοσελίδων

  Δείτε στην συνέχεια τα πακέτα κατασκευής ιστοσελίδων & eshop που διαθέτουμε. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.

  Τα έργα μας

  Δείτε στην συνέχεια δείγματα της δουλειάς μας και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε.

  Αναπτύξτε την επιχείρησή σας

  Εμπιστευτείτε μας και θα σας βοηθήσουμε να αυξήσετε το κέρδος της επιχείρησής σας