Το έργο αυτό αφορά ένα κέντρο υπνοθεραπείας στην Θεσσαλονίκη hypnotherapythessaloniki.gr. Οταν ο πελάτης ήρθε σε επαφή μαζί μας είχε ήδη μια ιστοσελίδα την οποία είχε φτιάξει ο ίδιος και το ύφος της δεν μπορούσε να πείσει τους αναγνώστες της για την σοβαρότητα των υπηρεσιών που παρείχε. Αναλάβαμε να σχεδιάσουμε την ιστοσελίδα από την αρχή και τα αλλάξαμε όλα, και την δομή των περιεχομένων και την παρουσία τους. Αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα θα δείτε το αποτέλεσμα. Είναι ένα ακόμη πετυχημένο έργο μας στο οποίο κάναμε έρευνα SEO πριν ξεκινήσουμε τον σχεδιασμό και τα αποτελέσματα της οργανικής κίνησης ήρθαν τους πρώτους μήνες αφού το ανεβάσαμε.

Εδρα επιχείρησης: Θεσσαλονίκη

Δραστηριότητα: Κέντρο Υπνοθεραπείας

Γλώσσα Ιστοσελίδας: Ελληνικά

Ανάθεση Εργου: Φεβρουάριος 2017

Δυσκολίες

  • Η υπνοθεραπεία ήταν και ακόμα είναι κάτι πολύ καινούργιο και αμφιλεγόμενο για τα δεδομένα της Ελλάδας

  • Ανταγωνισμός δεν υπήρχε αλλά και ο κόσμος δεν το γνώριζε έτσι ώστε να το αναζητήσει σαν υπηρεσία

  • Για το συγκεκριμένο έργο η συγγραφή ποιοτικών κειμένων ήταν πολύ σημαντική και διήρκησε αρκετούς μήνες.

Δυνατά Σημεία

  • Μεγάλη επιθυμία να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα και από την πλευρά του πελάτη και από την δική μας

  • Πολύ καλή επικοινωνία με τον πελάτη και ας συναντηθήκαμε πρώτη φορά 2,5 χρόνια μετά την έναρξη της συνεργασίας μας

  • Εμπιστοσύνη στην συνεργασία μας και στις προτάσεις που καταθέσαμε

  • Πίστη ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον για αυτές τις υπηρεσίες στην Ελλάδα

Τι Κάναμε – Πρώτα Βήματα

  • Αλλαγή του domain name
  • Δημιουργήσαμε έναν εντελώς νέο ιστότοπο για τις υπηρεσίες του πελάτη με βάση τα αποτελέσματα της SEO marketing έρευνας αλλά το feedback του πελάτη σχετικά με τις υπηρεσίες που είναι σημαντικό να αναφερθούν.

  • Προσθέσαμε την επιχείρηση του πελάτη στους χάρτες της Google

Τα Αποτελέσματα

Ο πελάτης μας πλέον εναλλάσσεται στην θέση 1 και 2 στα αποτελέσματα της αναζήτησης της Google για την λέξη ‘υπνοθεραπεία θεσσαλονίκη’ και είναι πολύ ψιλά επίσης για άλλες λέξεις συναφή με το αντικείμενο.

Εργα μας: Case study από άλλα έργα μας