Το έργο αυτό αφορά την κατασκευή ιστοσελίδας WordPress με βιντεομαθήματα αναφορικά με την ανάπτυξη καριέρας για data analysts ( itcareerbricks.com ). Ξεκίνησε τον Σεπέμβριο του 2023 και ολοκληρώθηκε μετά από δυο μήνες. Το συγκεκριμένο έργο έχει την λειτουργικότητα της πώλησης βιντεομαθημάτων και και ταυτόχρονα πώλησης online ραντεβού συμβουλευτικής και σύνδεση με ημερολόγιο στο Calandar και Google calandar έτσι ώστε να εμφανίζεται η διαθεσιμότητα για τα ρεντεβού. Επιπλέον, έχει ένα περιβάλλον όπου οι μαθητές έχουν πρόσβαση στα μαθήματα που έχουν πληρώσει και μπορούν να βλέπουν κάποια βασικά στοιχεία για το προφιλ τους. Οι πληρωμές γίνονται μέσω paypal ή stripe.

Κατασκευή ιστοσελίδας WordPress Elearning τύπου

Εδρα επιχείρησης: Αυστρία

Δραστηριότητα: Ανάπτυξη Καριέρας

Γλώσσα Ιστοσελίδας: Ελληνικά

Ανάθεση Εργου: Σεπτέμβριος 2023

Εμφάνιση Ιστοσελίδας Itcareerbricks.com

Η κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας
Η κεντρική σελίδα για τα βιντεομαθήματα

Εργα μας: Case study από άλλα έργα μας