Το έργο αυτό αφορά την κατασκευή ιστοσελίδας WordPress για εκπ. σύμβουλο ψυχικής υγείας Gestalt ( meleziadou.gr ) που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2023 και ολοκληρώθηκε μέσα σε ενάμιση μήνα.

Η ιστοσελίδα είναι μια απλά κατασκευή ιστοσελίδας. Για το κόστος της μπορείτε να δείτε το πακέτο 2 κατασκευής ιστοσελίδων.

Κατασκευή ιστοσελίδας WordPress για εκπ. σύμβουλο ψυχικής υγείας στη Θεσσαλονίκη

Εδρα επιχείρησης: Θεσσαλονίκη

Δραστηριότητα: Σύμβουλος ψυχικής υγείας Gestalt

Γλώσσα Ιστοσελίδας: Ελληνικά

Ανάθεση Εργου: Αύγουστος 2023

Εργα μας: Case study από άλλα έργα μας