Το έργο αυτό αφορά την κατασκευή ιστοσελίδας WordPress για εταιρεία συμβούλων ( businessgermanacademy.de ) που βρίσκονται στην Σόφια της Βουλγαρία. Ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2023 και ολοκληρώθηκε μέσα σε δυο μήνες.

Η ιστοσελίδα είναι μια απλά κατασκευή ιστοσελίδας. Για το κόστος της μπορείτε να δείτε το πακέτο 2 κατασκευής ιστοσελίδων με επιπρόσθετο κόστος την λειτουργικότητα της πολυγλωσσίας.

Κατασκευή ιστοσελίδας WordPress για εταιρεία συμβούλων στην Σόφια της Βουλγαρίας

Εδρα επιχείρησης: Σόφια, Βουλγαρία

Δραστηριότητα: Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Γλώσσα Ιστοσελίδας: Γερμανικά & Αγγλίκά

Ανάθεση Εργου: Αυγουστος 2023

Εργα μας: Case study από άλλα έργα μας