Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος του email marketing. Εάν το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανατεθεί σε μια εταιρεία μάρκετινγκ, μερικοί από αυτούς είναι οι εξής:

1. Μέγεθος της λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Όσο μεγαλύτερη είναι η λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τόσο ακριβότερο license απαιτείται και χρόνος θα πρέπει να διαθέσει το γραφείο μάρκετινγκ για τη δημιουργία και την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό θα οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος.

2. Συχνότητα των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Εάν η συχνότητα των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι υψηλή, τότε το γραφείο μάρκετινγκ θα χρειαστεί να δημιουργήσει περισσότερο περιεχόμενο και να σχεδιάσει περισσότερα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γεγονός που μπορεί θα οδηγήσει σε αυξημένο κόστος.

3. Πολυπλοκότητα των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & δημιουργία στρατηγικής: Εάν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι πολύπλοκα, με πολλαπλά στοιχεία σχεδιασμού και εξατομίκευση, τότε το γραφείο μάρκετινγκ θα χρειαστεί να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια και να διαθέσει περισσότερους πόρους, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερο κόστος.

4. Κοινό-στόχος και ενημέρωση λίστων συνδρομητών : Εαν η εξατομίκευση των μηνυμάτων απαιτεί την δημιουργία πολλών διαφορετικών λίστων συνδρομητών και την ενημέρωσή τους είτε χειροκίνητα, είτε αυτοματοποιημένα το κόστος θα επηρεαστεί.

5. Επίπεδο αυτοματοποίησης – Εάν η εκστρατεία μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνει υψηλό επίπεδο αυτοματοποίησης, όπως ενεργοποιημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εκστρατείες σταγόνων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τότε το γραφείο μάρκετινγκ θα πρέπει να δημιουργήσει και να διατηρήσει αυτές τις διαδικασίες, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένο κόστος.

Για παράδειγμα, εάν ένα πρακτορείο μάρκετινγκ έχει αναλάβει τη δημιουργία και αποστολή ενός εβδομαδιαίου ενημερωτικού δελτίου σε μια μεγάλη λίστα email 100.000 συνδρομητών με εξατομικευμένο περιεχόμενο και στοιχεία σχεδιασμού, το κόστος του μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερο από ό,τι εάν το πρακτορείο δημιουργεί μόνο ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο για μια μικρότερη λίστα email 10.000 συνδρομητών με βασικά στοιχεία σχεδιασμού.