Διαφήμιση 04: Διαφήμιση Facebook Ads + Instagram για Μικρές Επιχειρήσεις με Υπηρεσίες Starter

Διαφήμιση 04: Διαφήμιση Facebook Ads + Instagram για Μικρές Επιχειρήσεις με Υπηρεσίες Starter

250

Το πακέτο αυτό είναι προσαρμοσένο για την διαφήμιση μικρών επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες & για ελεύθερους επαγγελματιες. Σε αυτό το διαφημιστικό πακέτο στόχος είναι να επικοινωνήσουμε σε όσους περισσότερους δυνητικούς πελάτες τις υπηρεσίες της επιχείρησης έτσι ώστε να κεντρίσουμε το ενδιφέρον τους και να ζητήσουν μια προσφορά ή περισσότερες πληροφορίες.

Στο πακέτο δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των campaign που τρέχουμε ή στον τύπο τους. Παρόλα αυτά υπάρχει μια μορφή φυσικού περιορισμού επειδή το budget του πελάτη είναι μικρό και κατά συνέπεια δεν μας επιτρέπει να τρέξουμε πάρα πολλές διαφημιστικές καμπάνιες παράλληλα. Η τιμή για τις υπηρεσίες ενός τέτοιου διαφημιστικού πακέτου για τις υπηρεσίας μας είναι 250ευρώ για διαφημιστικό budget μέχρι 1000ευρώ το μήνα.
Προτείνουμε για αρχή ένα ελάχιστο διαφημιστικό budget από 200 εως 300 ευρώ τον μήνα. Περιλαμβάνει την δημιουργία μέχρι 3ων νέων banner ανά μήνα.

Κάθε μεμονωμένο επιπλέον διαφημιστκό banner που μπορεί να ζητηθεί χρεώνεται με 25 ευρώ/banner. Αν είναι απαραίτητη η δημιουργία μεγάλου αριθμού banner τον μήνα μπορούμε να δώσουμε εξατομικευμένη τιμή ανάλογη με τις ανάγκες της επιχείρησης μετά από συζήτηση με τον πελάτη.

Επιπλέον, αν το μηνιαίο διαφημιστικό budget ξεπεράσει τα 1000ευρώ τον μήνα, γίνεται νέα αξιολόγηση του κόστους της υπηρεσίας που προσφέρουμε και δίνεται νέα προσφορά στον πελάτη ανάλογα με τις απαιτήσεις του διαφημιστικού λογαριασμού.

Περιγραφή

Επιπλέον πληροφορίες:
Προσθέτουμε το facebook pixel και το conversion api αν ο πελάτης έχει ιστοσελίδα έτσι ώστε να μπορούμε να δουλεύουμε με καμπάνιες remarketing και δημιουργούμε custom audiences δυνητικών πελατών. Επιπλέον, παρακολουθούμε τα αποτελέσματα των διαφημίστικών ενεργειών μας στο Google analytics.
Με αυτό τον τρόπο γνωρίζουμε αν οι καμπάνιες που τρέχουμε φέρνουν αποτελέσματα και μπορούμε να κάνουμε τις απαιτούμενες τροποποιήσεις και να προτείνουμε στους πελάτες μας στρατηγικές.
Μετά τον πρώτο μήνα με βάση τα πρώτα αποτελέσματα ενημερώνουμε τον πελάτη και προσαρμόζουμε το διαφημιστικό budget αν χρειάζεται.

Τίτλος

Go to Top